FIGURA 3. Profil şi plan al S.1/ 2003, în dreptul curtinei.

incinta - desen

cu verde, pe profil, sunt marcate nivelele arheologice provizorii