FIGURA 11. Profil altimetric peste lunca Jiului

profil altimetric

Profilul altimetric, orientat NE-SV, în traversul luncii Jiului şi a teraselor alăturate, a fost realizat cu ajutorul tehnologiei GPS. Erorile de citire tipice acestor instrumente au fost corectate prin citiri multiple. Rezultatele au abatere maximă de 1 metru. Pe verticală - cotele metrice (de la nivelul mării); pe orizontală - distanţele de-a lungul profilului.

După cum se poate observa, lunca Jiului are, la Răcari, nu mai puţin de 3 km. Se pot sesiza două depresiuni, cu cote sub 100 m, spre capetele luncii; în cea de est - este albia actuală a Jiului; în cea de vest - nu curge nimic; aici se face agricultură. Zona centrală a luncii este mai înaltă (dar perfect plată!), aşa încât lunca de vest se inundă numai dacă Jiul creşte cu aproximativ 3 metri (nivel catastrofal rareori atins; nu s-a întîmplat nici măcar în nenorocita vară 2005, cel puţin până la începutul lui august).

Depresiunea vestică este suspectată a fi vechiul curs al Jiului. Deşi a suferit mai multe inundaţii (spun localnicii), vechea albie nu a fost complet colmatată; putem bănui aici o veche albie majoră, adâncă, în imediata proximitate a fortificaţiei şi a aşezării civile. Dacă deducţia noastră este corectă, din datele topografice actuale, atunci situl era înconjurat de apele Jiului de la Nord, Vest şi Sud.

Pentru orientarea axei topografice - vezi HARTA

Profilul altimetric a fost realizat de Dan Ştefan şi Magdalena Duţescu.