Click! FIGURA 1: profilul şanţului de apărare
click! FIGURA 2: profilul topo-stratigrafic al laturii estice a fortificaţiei
click! FIGURA 3: profilul şi planul S.1 în dreptul curtinei
foto turn FIGURA 4: fotografie a curtinei demantelate
plan general FIGURA 5: planul general al castrului
click! FIGURA 6: propunere de reconstrucţie a curtinei
click FIGURA 7: plan şi profil al secţiunii printr-o baracă
click

FIGURA 8: tegula mammata

click! FIGURA 9: paramentul unei locuinţe târzii
click! FIGURA 10: paramentul unei barăci
click FIGURA 11: profil altimetric peste lunca Jiului
click! FIGURA 12: fotografie panoramică a profilului S.1
click FIGURA 13: fotografie panoramică a terasei Jiului

FIGURA 14. Verificare propunerii de reconstituire a incintei