fig.1

FIGURA 1: Planul general al castrului; jumătatea răsăriteană

Fig. 2

 

FIGURA 2. Profilul Secţiunii 1

 

Fig. 3

FIGURA 3. Schiţă de plan şi profilul sudic al S.2/ 2004

fig. 4

 

FIGURA 4. Fotografie a şanţului de apărare din faza 1

fig. 5

 

FIGURA 5. Fotografie cu scară umană spre şanţul de apărare

 

fig. 6

FIGURA 6. Fotografie spre unul dintre "nivelurile" fântânii

 

FIGURA 7. Schiţă de profil şi plan de amplasament al fântânii
fig. 8

 

FIGURA 8. Profilul fundaţiei zidului de turn din faza 4.

 

fig. 9 FIGURA 9. Imagine de lucru din S.2, cu dărâmăturile nivelului 4
fig. 10

 

FIGURA 10. Fotografia profilului sudic al S.2B

fig. 11 FIGURA 11. Fotografie a fundaţiei curtinei, în S.2
fig. 12 FIGURA 12. Opaiţ de la mijlocul veacului III
fig. 13

FIGURA 13. Fragment ceramic ştampilat

figura 14

FIGURA 14

Profil S.1 din 1991