fig.1

Figura 1. Planul general

fig. 2 Figura 2. Planul zonei centrale
fig. 3 Figura 3. Legenda desenelor
fig. 4 Figura 4. Plan S. 7
fig. 5 Figura 5. Fotografie din S.7
fig. 6 Figura 6. Desen cuptor de pe S.7
fig. 7 Figura 7. S.7, profil nord
fig. 8 Figura 8. S.9, plan şi profile
fig. 9 Figura 9. Fotografie în S.9, caroul A
fig. 10 Figura 10. Fotografie din capătul vestic al S.9 (stadiu)
fig. 11
Figura 11. Fotografie din capătul vestic al S.9 (final)
fig. 12 Figura 12. S.8 - plan şi profil vestic
fig. 13 Figura 13. S.8, groapa mare, profil E
fig. 14
Figura 14. Fotografie de ansamblu asupra S.8
fig. 15 Figura 15. Fotografie a gropii mici de pe S.8
fig. 16
Figura 16. Fotografie spre groapa mare din S.8, spre est
fig. 17 Figura 17. Fotografie a fundaţiei porticului
fig. 18 Figura 18. Fotografie a S.8 la începutul cercetării
fig. 19 Figura 19. Grafic al materialelor de construcţii (principia)