BIBLIOGRAFIE Răcari

Florescu 1931 - Gr. Florescu, Castrul roman de la Răcari-Dolj. Săpăturile arheologice din 1928 şi 1930, Craiova 1931, p. 1-28.

Gostar 1985 - Nicolae Gostar, Numele antic al aşezării de la Răcari, SCIV 5, 1954, 3-4, 607-610.

Laurian 1846 - A.T. Laurian, Istriana, Magazin istoric pentru Dacia, II, 1846, p. 65-127.

Teodor, Bondoc şi colectivul 2004 - E.S. Teodor, D. Bondoc, M. Duţescu, D. Ştefan , S. Răduţă, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003. A XXXVIII-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Cluj-Napoca 2004, p. 251-255.

Teodor, Bondoc, Bălteanu 2005- E.S. Teodor, D. Bondoc, D. Bălteanu, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004. A XXXIX-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Jupiter-Mangalia 2005, p. 288-289.

Tocilescu 1900 - Gr.G. Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie, Bucureşti 1900.

Tudor 1965 - D. Tudor, Castra Daciae Inferioris (VIII). Săpăturile lui Gr. G. Tocilescu în castrul roman de la Răcari (raion Filiaşi. Reg. Oltenia), Apulum V, 1965, p. 233-256.

Tudor 1976 - D. Tudor, Gr.G. Tocilescu şi arheologia Olteniei, SCIVA, 27, 1976, 4, p. 573-579.

Tudor 1978 - D. Tudor, Oltenia romană, ediţia a patra, Bucureşti 1978.

Vlădescu, Avram, Stoica, Amon 1998 - C.M. Vlădescu, R. Avram, O. Stoica, L. Amon, Cercetările arheologice în castrul roman de la Răcari. Campania 1991 , Oltenia. Studii. Documente. Culegeri, III, 1998, II, 1-2, p. 80-85.