BIBLIOGRAFIE - C

 

CANTACUZINO & 1979    Gh. Cantacuzino, G. Trohani – “Săpăturile arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud. Ilfov”, CercArh, 3, 1979, 261-327 (274-276 ptr. sec. VI).

CHIRIAC 1980                 Costel Chiriac – “Câteva considerații asupra tezaurului de monede bizantine de la Gropeni (jud. Brăila)”, Istros, 1, 1980, 257-262.

CHIRIAC 1993                 Costel Chiriac – “Expediția avară din 578-579 și evidența numismatică”, ArhMold, 16, 1993, 191-203.

CIUGUDEAN & 1993        Horia Ciugudean, Gh. Anghel – “Necropola feudal-timpurie de la Blandiana, jud. Alba”, MCA, 17 (Ploiești 1983), II, 1993, 361-364.

CIUGUDEAN D 1994        Daniela Ciugudean – “Modalități antice de reparare a caselor ceramice”, Apulum, 31, 1994, 529-533.

COMȘA M & 1960           Maria Comșa, B. Ionescu – “O fibulă «digitată» descoperită la Căscioarele”, SCIVA 11, 1960, 3, 419-421.

COMȘA M & 1969           Maria Comșa, Gh. Constantinescu – “Depozitul de unelte și arme din epoca feudală timpurie descoperit la Dragosloveni (jud. Vrancea)”, SCIVA 20, 1969, 3, 425-435.

COMȘA M & 1969 a        Maria Comșa, Elena Gheannopoulos – “Unelte și arme din epoca feudală timpurie descoperite la Radovanu (jud. Ilfov)”, SCIVA 20, 1969, 4, 617-621.

COMȘA M 1958              Maria Comșa – “Slavii de răsărit pe teritoriul RPR și pătrunderea elementului romanic în Moldova, pe baza datelor arheologice”, SCIV, 9, 1, 1958, p. 78 sqq.

COMȘA M 1959              Maria Comșa – “Slavii pe teritoriul RPR, în sec. VI-IX, în lumina cercetărilor arheologice”, SCIV, 10, 2, 66-68.

COMȘA M 1959 b           Maria Comșa – “Slavii pe teritoriul R. P. R. în secolele VI- IX în lumina cercetărilor arheologice”, SCIVA 10, 1959, 1.

COMȘA M 1968              Maria Comșa – “Sur l'origine et l'evolution de la civilisation de la population romane, et ensuit proto-roumaine, aux VIe-Xe siècles sur le territoire de la Roumanie”, Dacia, N.S., 12, 1968, 355-380.

COMȘA M 1971              Maria Comșa - Quelques données concernant les rapports des territoires nord-danubiens avec Byzance au VIe-VIIIe siècles (Pendents d'oreille en forme d'étoile)”, RESEE, 9, 1971, 3, 377-390.

COMȘA M 1972              Maria Comșa – “Directions et étapes de le pénétration des Slaves vers la Péninsule Balkaniques aux VIe-VIIe siècles, Balcanoslavica, 1, 1972, 9-28.

COMȘA M 1974              Maria Comșa – “Unele date cu privire la Banatul de Sud în secolele IV-VII”, *Daicoviciu 1974, 85-97.

COMȘA M 1975              Maria Comșa – “Unele date privind așezarea din sec. VI-VII de la Radovanu, jud. Ilfov”, MN 2, 1975, 335-341.

COMȘA M 1978              Maria Comșa - Cultura materială veche românească (Așezările din sec. VIII-X de la Bucov-Ploiești), București, 1978.

COMȘA M 1978 a           Maria Comșa – “Tipuri de locuințe din secolele VIII-X din sudul Munteniei”, Ilfov - file de istorie, 1978, 111-115.

COMȘA M 1981              Maria Comșa – “Cuptoare de ars oale din secolele VI-VII descoperite la Radovanu-Ilfov”, MN, 5, 1981, 241-248.

CONSTANTINESCU        Marius Constantinescu – “Stațiunea de la Ulmeni, jud. Buzău”,

1993                               MCA, 17 (Ploiești 1983, II), 315-319.

CONSTANTINIU &          Margareta Constantiniu, Panait I. Panait – “Șantierulneasa-Străulești.

1970                               Cercetări în sectorulicănești (1964-1968)”, CAB, 6, 1970, 43-82.

CONSTANTINIU &          Margareta Constantiniu, S. Dolinescu-Ferche – “Contribuții la cunoașterea veacului al VI-lea

1981                               pe teritoriul Bucureștilor (Săpăturile din Strada Soldat Ghivan)”, CAB, 13, 1981, 92-106.

CONSTANTINIU 1963      Margareta Constantiniu - Săpăturile de la Bucureștii Noi din 1960. Sectorul Străulești-Lunca, CAB, 1, 1963, 77-104.

CONSTANTINIU 1965      Margareta Constantiniu – “Șantierul arheologicneasa-Străulești. 1. Așezarea autohtonă prefeudală de la Băneasa (<La Stejar>)”, CAB, 2, 1965, 77-98.

CONSTANTINIU              Margareta Constantiniu – “Șantierul arheologicneasa-Străulești. 3. Săpăturile de la

1965 a                            Străulești-Măicănești. Așezarea prefeudală I” [sec. IV], CAB, 2, 1965, 142-174.

CONSTANTINIU              Margareta Constantiniu – “Șantierul arheologicneasa-Străulești. 3. Săpăturile de la

1965 b                            Străulești-Măicănești. Așezarea prefeudală II” [sec. VI], CAB, 2, 1965, 174-189.

CONSTANTINIU 1966      Margareta Constantiniu – “Elemente romano-bizantine în cultura materială a populației autohtone din partea centrală a Munteniei, în secolele VI-VII e.n.”, SCIVA 17, 1966, 4, 665-678.

CONSTANTINIU 1968      Margareta Constantiniu – “Șantierulneasa-Străulești. Cercetările din sectorulicănești (1964-1966). Cercetări privind locuirile prefeudale”, București, 6, 1968, 43-81.

CORMAN 1996                Igor Corman - L'origine ethnique des "Antes" fondée sur les découvertes archéologiques dans l'espace d'entre Prouth et Dniestr”, ArhMold, 19, 1996, 169-190.

CORMAN 1997                Igor Corman – “Migrațiile în teritoriul dintre Carpați și Nistru în secolele V-VII. Problema «anților»”, *Bucovina 1997, p. 67-78.

COSMA 1996                  Călin Cosma – “Considerații privind  așezările rurale și tipurile de locuințe din Transilvania în secolele VIII-X”, EphNap, 6, 1996, 261-278.

CRIȘAN 1967                  Ion Horațiu Crișan – “În legătură cu cuptoarele de ars ceramică la daco-geții din epoca Latène”, Apulum 6, 111-119.

CRIȘAN 1969                  Ion Horațiu Crișan – “Problema locuirii daco-geților pe teritoriul Slovaciei în lumina recentelor descoperiri arheologice”, ArhMold, 6, 1969, 91-100.

CRIȘAN 1969 a               Ion Horațiu Crișan - Ceramica daco-getică (cu specială privire la Transilvania), București, 1969.

CRISTESCU & 1969        Maria Cristescu, R. Klüger, M. E. Gramatopol-Roșca – “Contribuții la cunoașterea structurii antropologice a populației din Cultura Sântana de Mureș - Cerneahov”, ArhMold, 6, 1969, 149-166.

CURTA & 1995                Florin Curta, Vasile Dupoi – “Über die Bügelfibel aus Pietroasele und ihre Verwandten”, Dacia, N.S., 28-29, 1994-1995, 217-237.

CURTA 1994                   Florin Curta – “The changing image of the Early Slavs in the Rumanian historiography and archaeological literature. A critical survey”, SOF, 53, 1994, 225-310.

CURTA 1998                   Florin Curta – “Feasting with «Kings» in an Ancient Democracy: On the slavic Society of the Early Middle Ages (Sixth to Seventh Century A.D.)”, EMS, 15, 1998, 19-34.

CURTA 2001                   Florin Curta – The Making of Slavs, Cambridge 2001.

CVJETIÆANIN 1996         Tatjana Cvjetiæanin – “Some Observations about Pottery Evidence from Diana, *Danube 1996, 93-100.

 

ÎNAPOI LA CUPRINS

MAI DEPARTE, LITERA D