BIBLIOGRAFIE - M

 

MADGEARU 1992           Alexandru Madgearu – “The Placement of the Fortress Turris (Procopius, Bell. Goth., III.14.32-33)”, BS, 33, 1992, 2, 203-208.

MADGEARU 1993           Alexandru Madgearu – “Despre cataramele de tip  «Pápa» și unele probleme ale secolului al VII- lea, SCIVA, 44, 1993, 2, 171- 184.

MADGEARU 1997           Alexandru Madgearu - Continuitate și discontinuitate culturală la Dunărea de Jos în secolele VII-VIII, București, 1997.

MADGEARU 1997 a        Alexandru Madgearu – “About Lacus Mursianus (Jordanes, Getica, 30 and 35)”, Byzantinoslavica 58, 1997, 87-89.

MADGEARU 1997 c         Alexandru Madgearu – “The Downfall of the Lower Danubian Late Roman Frontier”, RRH, 36, 1997, 3-4, 315-336.

MARINESCU & 1989       George Marinescu, Corneliu Gaiu – “Die Necropole bei Fîntînele-«Rît», Jud. Bistrița-Năsăud aus dem 4. Jahrhundert u. Z., Dacia, N.S., 33, 1989, 1-2, 125-143.

MATEI M 1959                Mircea D. Matei – “Contribuții la cunoașterea ceramicii slave de la Suceava”, SCIVA 10, 1959, 2, 409-440.

MICHELS 1973               Joseph W. Michels - Dating Methods in Archaeology, New York, 1973.

MIHAI V 1978                 Viorica Enăchiuc-Mihai – “Descoperiri arheologice în județul Ilfov”, Ilfov - file de istorie, 1978, 57-75.

MIJATEV 1948                K. Mijatev - Slavjanskata keramika v Bălgarija i neinoto znacenie za slavjanskata arheologija, Sofia, 1949.

MITREA B & 1960           Bucur Mitrea, N. Angelescu – “Fragmente de cazan hunic descoperite în sud-estul Munteniei”, SCIVA 11, 1960, 1, 155-158.

MITREA B & 1966           Bucur Mitrea, Constantin Preda - Necropolele din secolul al IV-lea e.n. în Muntenia, București, 1966.

MITREA I 1980                Ioan Mitrea – “Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpați și Siret în secolele VI-IX”, Carpica, 12, 1980, 55-190.

MITREA I 1998                Ioan Mitrea - Așezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna, Piatra Neamț, 1998.

MORARIU & 1990           V. V. Morariu, V. Salvanu, P. T. Frangopol – “Dimensional analysis of ancient pottery”, Archaeometry in Romania, 2, 1990, 111-126, București.

MORINTZ & 1954            Sebastian Morintz, Gh. Cantacuzino – “Săpăturile arheologice din sectorul Mihai Vodă; a) dealul Mihai Vodă, București (rezultatele săpăturilor arheologice din 1953...), 1, 1954, 45-106 (fig. 7, 8, 11 și p. 65 ptr. sec. VI).

MORINTZ & 1958            Sebastian Morintz, Dinu V. Rosetti – “Din cele mai vechi timpuri și până la formarea Bucureștilor”, *București 1959 (prima parte).

MORINTZ & 1962            Sebastian Morintz, Petre Roman – “Săpăturile de pe dealul Ciurel”, MCA, 8, 1962, 761-767

MORINTZ & 1962 a         Sebastian Morintz, Petre Roman – “Cercetările de la Ipotești”, MCA, 8, 1962.

MORINTZ 1961               Sebastian Morintz – “Raportul săpăturilor de la Ciurel”, MCA, 7, 1961, 662.

MOSCALU 1993              Emil Moscalu - Ceramica traco-getică, București, 1983.

MUȘEȚEANU & 1989       Crișan Mușețeanu, Dan Elefterescu – “Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum (II)”, CCDJ, 6-7, 1988-1989,89-119.

MUSCĂ L & 1980            Luciana Muscă, Tiberiu Musc㠖 “Săpăturile arheologice de la Băleni-Români, jud. Dâmbovița”, MCA, 14, 1980 (Tulcea), 421-428.

 

ÎNAPOI LA CUPRINS

MAI DEPARTE, LITERA N