BIBLIOGRAFIE V, Z

 

VÎAROVA 1965            Ž. N. Văžarova – “The Slavs South of the Danube”, *Actes slaves 1965, 97-120.

VÎAROVA 1965 a         Ž. N. Văžarova - Slavjanski i slavjanobălgarski selišta v bălgarskite zemi ot kraja na VI-XI vek, Sofia, 1965.

VÎAROVA 1971            Ž. N. Văžarova – “Slawen und Protobulgaren auf Grund archäologischer Quellen”, ZjA, 5, 1971, 266-288.

VÎAROVA 1974            Ž. N. Văžarova – “Selišta i nekropoli (kraja na VI-XI v.)”, Archeologiya-Sofia 16, 1974, 3, 9-27.

VÎAROVA 1976            Ž. N. Văžarova - Slavjani i Prabălgari (po danni na nekropolite ot VI-XI v. na teritorijata na Bălgarija), Sofia, 1976.

VÎAROVA 1981 a         Ž. N. Văžarova – “Slavjani i nomadi na teritorijata ba drešnite bălgarski zemi ot kraja na VI-XI v., Pliska-Preslav, 3, 1981, 16-65.

VÎAROVA 1986            Ž. N. Văžarova - Srednokovnoto selište s. Garvăn, Silistrenski okrăg VI-XI, Sofia, 1986.

WHITHBY 1988               M. Whithby - The Emperor Maurice and his Historiam: Theophylact Simocatta on Persian and Balkan Warfare, Oxford, 1988.

ZAHARIA  1969               Eugenia Zaharia – “Câteva observații despre arheologia și istoria secolelor VIII-XI pe teritoriul României”, Aluta, 1, 1969, 115-128.

ZAHARIA 1971                Eugenia Zaharia – “Données sur l'archéologie des IVe-XIe siècles sur le territoire de la Roumanie. La culture Bratei et la culture Dridu”, Dacia, N.S., 15, 1971, 269-288.

ZAHARIA 1973                Eugenia Zaharia – “Stațiunea arheologică Sărata Monteoru”, StudCerc.Ist.Buz. 1, 1973, 17-29.

ZAHARIA 1977                Eugenia Zaharia - Populația românească în Transilvania în secolele VII-VIII (Cimitirul 2 de la Bratei), București, 1977.

ZAHARIA EG 1995          Eugenia Zaharia – “La station numero 2 de Bratei, dép. de Sibiu (VIe-VIIe siècles)”, Dacia, N.S., 28-29, 1994-1995, 297-355.

ZGÎBEA 1963                  Mioara Zgîbea – “Fibule din sec. III și VI e.n. descoperite în săpăturile arheologice de la Militari”, CAB, 1, 1963, 373-380.

ZIRRA & 1963                 Vlad Zirra, Gh. Cazimir – “Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe «Câmpul lui Boja»”, CAB, 1, 1963, 49-77.

ZIRRA 1961                    Vlad Zirra – “Contribuții la problema permanenței și continuității populației autohtone pe teritoriul Bucureștilor și în regiune (a doua jumătate a sec. III - sec. VII)”, Comunicare la sesiunea națională de arheologie, mai 1961.

 

ÎNAPOI LA CUPRINS