Prescurtări bibliografice

 

Prescurtarea

 

Semnificația

CAB

Cercetãri Arheologice în București. Muzeul de Istorie și Artã a Municipiului București

Carpica

Carpica. Muzeul Județean de Istorie și Artã Bacău

CCDJ

Culturã și civilizație la Dunãrea de Jos. Muzeul Dunării de Jos, Călărași

CercArh

Cercetări Arheologice. Muzeul Național de Istorie a României. București

CercLg

Cercetãri de lingvisticã. Institutul de Lingvistică. Cluj-Napoca

CRAI

Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions. Académie des Inscriptions et Belles-Lettre. Paris.

Craiova

Craiova. Comunicãri. Seria arheologicã... Craiova

Dacia, N.S.

Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne. Nouvelle série. Institutul de Arheologie "V. Pârvan", București

Drobeta

Drobeta... Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta-Turnu Severin

EMS

Essays in Medieval Studies. Proceedings of the Illinois Medieval Association. Chicago.

EphNap

Ephemeris Napocensis. Institutul de arheologie și istoria artei Cluj-Napoca

Germania

Germania. Anzeiger der römisch-germanischen Kommision des Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main

Historica

Historica. Centrul de științe sociale, Craiova

Ilfov - file de istorie

Ilfov - file de istorie. Consiliul municipiului București.

Istros

Istros. Buletinul Muzeului Brãilei