Prescurtări bibliografice

 

Prescurtarea

 

Semnificația

MCA

Materiale și Cercetãri Arheologice. București

MEFRA

Melange de l'École Francaise de Rome. Antiquité.

MemAntiq

Memoria Antiquitatis. Muzeul Județean Neamț. Piatra Neamț

MN

Muzeul Național. Muzeul Național de Istorie a României. București

PA

Problemy archeologii...Leningrad

Peuce

Peuce. Studii și Comunicãri de Istorie, etnografie și muzeologie. Muzeul Județean Tulcea

Pontica

Pontica. Studii și Materiale de istorie, arheologie și muzeografie. Muzeul Național de istorie și arheologie Constanța

RES

Revue des études slaves. Paris

RESEE

Revue des Études Sud-Est Européenes. Institutul de studii sud-est europene, București

RevMuz

Revista Muzeelor... București

RRH

Revue Roumaine d'Histoire. Academia Română, secțiunea științe istorice și arheologie. București.

SCA

Studii și Cercetãri Antropologice. București

SCIVA (SCIV)

Studii și cercetãri de istorie veche (și arheologie). Institutul de Arheologie "V. Pârvan", București

SlovArch

Slovenská Archeológia. Slovenská Akadémia Vied, Bratislava.

SOF

Südost-Forschungen. München

St. Kliment

St. Kliment Ohridski. Annuaire de l'Université de Sofia

StComSM

Studii și comunicãri. Satu Mare

StudCerc.Ist.Buz.

Studii și cercetări de istorie buzoiană. Buzău

SWJourn.Antr.

Southwestern Journal of Anthropology. University of New Mexico, Albuquerque

ZfA

Zeitschrift für Archäologie. Berlin