ANEXE TEHNICE - SECȚIUNEA I

(continuare)

 

L. Memorator FABRICAȚIE

 

L.2. Duritatea (peretelui recipientului)

 

CODUL

(scala)

SEMNIFICAȚIA

 

ELEMENT AJUTÃTOR

D1

foarte friabil[1]

intruziunile se detașează prin frecarea ușoară cu degetul

D2

friabil

intruziunile se detașează la frecarea ușoară cu unghia

D3

moale (soft)

peretele poate fi zgâriat cu unghia

D4

tare (hard)

peretele nu poate fi zgâriat cu unghia

D5

f. tare (very hard)

peretele nu poate fi zgâriat cu cuțitul

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE TEHNICE

MAI DEPARTE – FABRICAȚIE - RUGOZITATE[1] Manualul britanic (ORTON & 1993) foloseºte numai trei trepte de apreciere a duritãþii (soft, hard ºi very hard). Am avut însã de aface cu produse ceramice mult mai friabile decât sunt aceste trei clase. Am preferat aici, dar ºi mai jos, o scarã de cinci trepte, care posedã suficientã fineþe ºi are o structurã logicã limpede: între foarte (bine) ºi foarte (slab) o valoare mijlocie, separatã de extreme prin douã intermediare (de exemplu bine ºi slab)