ANEXE TEHNICE - SECȚIUNEA I

(continuare)

 

M. Memorator DECOR

 

M.3. Descriptori spațiali

 


CODUL

TERMENUL

a

orizontal (0o)

a'

vertical (90o)

b

oblic (circa 45o)

b'

"ploaie" (circa 75o)

b''

plan înclinat (circa 15o)

c

concentric (plan vertical)

c'

radial (plan vertical)

c''

spiralic (plan vertical)

d

sinusoidal

d'

meandric

e

labirint meandric

e'

labirint unghiular

e''

labirint mixt

f

"friză"

f'

"metopă"

g

continuu

g'

discontinuu

h

toată suprafața

h'

izolat

i

mare

i'

mic

j

înalt

j'

scund

k

des

k'

rar

l

repetitiv (în paranteză - de câte ori se repetă pe 1/4 din circumferință)

m

suprapunere (se notează la motivul care suprapune)

n

foarte dezordonat

n'

aleatoriu

o

adânc

o'

superficial

p

ușor dezaxat

p'

dezaxat


            În enumerare se respectă ordinea alfabetică. Se va folosi minimul de descriptori posibil (de ex., termenul de "friză" face inutilă mențiunea "orizontal", sau invers). Utilizarea descriptorilor spațiali este opțională, fiind destinată numai situațiilor complexe sau neobișnuite. Componentele decorative foarte comune unei culturi se vor descrie numai prin tehnică și motive decorative.

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE TEHNICE

MAI DEPARTE – DECOR - REGISTRE