ANEXE TEHNICE - SECȚIUNEA I

(continuare)

 

M. Memorator DECOR

 

M.4. Registre

Citirea registrelor se face de sus în jos, utilizându-se următoarele coduri:

       A = primul motiv decorativ (cel care alcătuiește primul registru);

       B = al doilea motiv decorativ (al doilea registru decorat);

       C, D = următoarele registre cu motive decorative diferite, unde este cazul;

       O (litera) = registru nedecorat, între registre decorate.

 

            Descrierea registrelor se face după modelele de mai jos:

CODUL

DESCRIEREA

 

AOA

Repetarea pe două registre a aceluiași decor, cu interval nedecorat

AAA

Repetarea pe trei registre a aceluiași decor, fără interval

AOAOA

Repetarea pe trei registre a aceluiași decor, cu interval

ABABA

Două motive decorative în registre, fără interval

AOBOA

Două motive decorative în registre, cu interval bilateral

ABOABO

Două motive decorative în registre, cu interval inferior

AOBAOB

Două motive decorative în registre, cu interval superior

[oricare alt algoritm]

Orice altă descriere, folosind aceeași tehnică

aleatoriu

Se folosește numai dacă registrele nu sunt clar definite

 

 

            Pentru a exprima diferențele de înălțime (lățime) între registre, se pot folosi caractere mari și mici:

AoAoA

Registrul decorat este mai mare decât registrul nedecorat

aOaOa

Registrul decorat este mai mic decât registrul nedecorat

AboAbo

Primul registru decorat este mai mare decât celelalte

etc.

(inclusiv variațiile de mărime ale registrelor)

 

            Există culturi în care decorul de fundal (fond) este caracteristic (de ex. striurile în cultura Dridu) și peste care se aplică - sau nu - un alt decor). Una dintre soluții ar fi precizarea explicită a situației, printr-un semn convențional (A*B, unde A* este decorul de background, iar B este decorul foreground[1]). O altă soluție ar fi precizarea implicită a situației, repetând un registru de câte ori traversează o "zonă". De exemplu, notația ABAAA (în câmpul registrelor) însoțită de mențiunea IV-VII (în câmpul zonelor) înseamnă că pattern-ul A începe în zona IV și traversează 4 zone (IV, V, VI, VII), suprapus fiind de pattern-ul B în partea superioară (V). Personal am folosit această a doua soluție.

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE TEHNICE

MAI DEPARTE – DECOR - CALITATE[1] Deºi sunt împotriva neologizãrii excesive a limbii, se întâmplã adesea ca termenul exact sã se afle într-o limbã de circulaþie ºi sã fie deja consacrat. Acest lucru se întâmplã în multe domenii ca un fapt natural, care nu poate fi împiedecat prin nici un decret. În informaticã, de exemplu, este aproape imposibil de purtat o discuþie cu sens pe "româneºte", chiar dacã acest lucru iritã neiniþiaþii (ceea ce este regretabil, în sine). Am preferat termenii de background ("ceea ce se aflã în spate, în fundal") ºi foreground ("ceea ce se aflã în faþã", cu conotaþia unei dominaþii vizuale), pentru precizia lor, termeni foarte familiari celor care au folosit programe de prelucrare graficã.