ANEXE TEHNICE - SECȚIUNEA I

(continuare)

 

M. Memorator DECOR

 

 

M.5. Calitatea decorului

            Factorii care concură la calitatea decorului fiind numeroși și greu de cuantificat, calitatea execuției decorului se va aprecia liber, considerând cinci trepte (clase), astfel:

 

            5 - foarte bună               4 - bună            3 - medie           2 - slabă            1 - foarte slabă[1]

 

            Aprecierea va lua în considerație mai ales simetria desenului, siguranța și constanța trăsăturii și nu calitatea substratului, care este descrisă în altă parte (rugozitate, incluzii, suprafață).

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE TEHNICE

MAI DEPARTE – SCHEMĂ ORGANIZARE FIȘE[1] Avantajul notãrii numerice este evident. Putem obþine astfel medii ale unor loturi sau tipuri ceramice. La limitã aceasta este prelucrare numericã, nu alfa-numericã (câmpul în care înscriem informaþia trebuie sã fie numeric). Criteriul pe care îl folosim însã nu este unul numeric, ci mai degrabã unul subiectiv.