MEDII ALE GRUPELOR SLAVE PRIMITIVE

 

            Sunt prezentate cifrele medii pentru fiecare criteriu morfologic. Criteriile cu prefix P reprezint㠄informații primare”, iar cele cu prefix S reprezint㠄informații secundare”. Ideal ar fi fost să poată fi publicate toate datele metrice pentru toate recipientele clasificate morfologic, însă volumul de informație ar fi fost prea mare. Aceste date vor deveni accesibile odată cu punerea în circulație a bazei de date, în integraliatea ei.

Prezentarea este făcută în calupuri referitoare la (rândul de sus, de la stânga la dreapta) caracteristicile calotei superioare (sau Cs), calotei inferioare (sau Ci), marginii, unghiurilor, piciorului, proporții generale, (rândul de jos) grosimi, dimensiuni, capacități, iar la final se precizează numărul de exemplare care alcătuiesc media. A se reține că este vorba despre ceramică din tot arealul slav primitiv (v. capitolul 14). În realizarea mediilor sunt cuprinse atât exemplarele întregi, cât și exemplarele fragmentare (în general jumătăți superioare) care au putut fi clasificate. Acesta este motivul pentru care între cifre pot apare decorelări vizibile; de exemplu, nu totdeauna cumularea volumului superior (deci a jumătății superioare) cu volumul inferior produce cifra afișată la volumul total (aceasta fiind o medie a vaselor întregi). Situația obișnuită este că însumarea Vs și Vi dau cifre superioare volumului total (fiindcă vasele mari se întregesc rareori). Departe de a fi o eroare, situația semnalizează ordinul real de mărime a vaselor dintr-o grupă sau alta (plecând de la unul dintre volumele parțiale, în corelație cu proporțiile generale, de exemplu Pis/I).

Trimiterile la paginile de mai jos nu se referă la originalul-hârtie, ci se referă la pagina HTML exportată din baza de date.

·         Pagina 1 (CSV 1A – 4A)

·         Pagina 2 (CSV 4B – 5B)

·         Pagina 3 (CSV 6 – 9B)

·         Pagina 4 (CSV 9C – 10D)

·         Pagina 5 (CSV 10E – 13)

·         Pagina 6 (CSV 14A – 15B)

·         Pagina 7 (CSV 16 – 20)

·         Pagina 8 (CSV 21 – 26A)

·         Pagina 9 (CSV 26B – 26C)

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE TEHNICE

ÎNAPOI LA INDEX