A. CULTURA IPOTEȘTI-CÂNDEȘTI – CATALOG DE PIESE CERAMICE CLASIFICABILE

 

              În paginile care urmează este prezentat un catalog de piese ceramice din Câmpia Română, aparținând celor mai importante situri, care au putut fi clasificate, respectiv 198 de recipiente, imensa majoritate fiind oale borcan sau alte forme asimilabile; excepțiile se referă la o cană cu toartă, câteva oale-borcan cu proporții apropiate definiției de “castron” (7) și trei vase de mici dimensiuni (posibil creuzete); în general însă vasele miniaturale (în special cele sub 50 ml.) nu au fost clasificate.

              Materialul este ordonat după mai multe criterii. Cel mai important este situl (însoțit de trimiterea bibliografică), ordinea fiind aproximativ una geografică, de la vest la est (ordinea este de fapt cea a înserierii siturilor, conform capitolului 14). Pentru așezările pentru care s-a postulat existența a două nivele de locuire (Gropșani – Gura Gurgotei și Ciurel), un factor suplimentar de este orizontul (de locuire), prezentate așa cum sunt exprimate în text (orizonturile A și B), dar în ordine cronologică (respectiv întâi B și apoi A).

              Fiecare înregistrare cuprinde informații necesare identificării (rândul 1), clasificării tehnologice și funcționale (rândul 2), clasificărilor morfologice (rândul 3), dimensiunilor (rândul 4) și observații (care nu au fost scrise special pentru acest catalog, ci sunt “note de lucru”). Notațiile C.x. sau M.x. înseamnă complex de locuire sau mormânt necunoscut (nespecificat de raport).

              Câmpul figura (rebotezat aici pentru a nu produce confuzii; în baza de date se numește “identitate”; a nu se confunda cu identificatorul unic, Nr.Id) se referă uzual la figura (planșa) unde piesa poate fi găsită, în bibliografia originală (majoritatea sunt reluate la propria ilustrație, pentru care nu există trimitere în prezentul catalog; ilustrația proprie este însă ordonată după clasificarea generală, cu mențiunea bibliografiei de origine, deci este ușor de găsit în prezenta lucrare). Pentru câteva piese de la Budureasca, nepublicate, câmpul cuprinde numărul de inventar al Muzeului Județean Prahova. Figura este criteriu secundar de ordonare (după sit-bibliografie, orizont, grupă regională, grupă generică, grupă tipologică), ceea ce este posibil având în vedere că o bază de date poate face ordonare după 10 criterii distincte.

              Câmpul nr.ID este numărul de identificare a înregistrării în baza de date. Acesta va fi util numai în cazul căutării înregistrării în baza de date. Unele observații făcute în ultima rubrică fac uneori trimitere la acest număr (care este modalitatea cea mai simplă de regăsire a unei înregistrări). Acest număr poate fi considerat număr de catalog, fiindcă lista nu este decât un extras al bazei de date, care este un catalog (într-un anume sens, dar este mult mai mult).

              Câmpul grupa tehnologică folosește prescurtările curente, în această lucrare, pentru ceramica lucrată manual sau cea lucrată la roată (cu respectivele nuanțe și variante). Notația o-b din câmpul grupa funcțională are semnificația de oală-borcan. Evident, această notație este uneori convențională (nu se refuză din start ideea că obiectul ar putea avea o altă funcționalitate). Pentru mai multe considerații despre subiect – a se vedea Capitolul 16.

              Câmpul gr_tip_gen (= clasificare generală) prezintă clasificarea generală a Câmpiei Române (în ordine crescătoare). Câmpul grupa tipologică prezintă clasificarea morfologică locală, la nivelul sitului; și acest câmp este ordonat ascendent (de la 1 la x), fiindcă se întâmplă ca sub aceeași grupă generică (de tipul CR_*) să existe două grupe distincte de sit (evident, înrudite), deoarece clasificarea generală este mai “larg㔠decât cea de sit. În cazul siturilor de la Dulceanca există o a treia clasificare, în dreapta sus, imediat după sit-bibliografie, câmp numit grupa microregională, care este ordonator (în ordine descendentă, de la 6 la 1); pentru a nu complica lay-out-ul, am folosit spațiul câmpului orizont, care deci nu mai are înțeles cronologic, ci morfologic. Această a treia clasificare este clasificarea comună a celor 4 situri de la Dulceanca (folosită și în TEODOR E. 2000; v. și planșa L).

              Dimensiunile metrice (diametre și înălțime) sunt exprimate în centimetri (cu o zecimală, așa cum a rezultat din calculul dimensiuni-desen x scară), iar cele două câmpuri de volum sunt exprimate în litri (cu trei zecimale, așa cum sunt stocate în baza de date). Absența unora dintre aceste date înseamnă că vasul a fost reconstituit parțial, dar că obiectul a putut fi clasificat, prin comparație cu obiecte întregi (evident, numeroase piese fragmentare, cu mai mult de jumătate din formă reconstituită, nu au putut fi clasificate). Absența completă a notațiilor de dimensiuni și capacitate înseamnă că piesa a fost publicată fotografic, fără scară (inclusiv în text).

              Trimiterile de mai jos la pagină nu se referă la paginile originalului, ci la numărul paginii HTML exportate din baza de date:

 

·         Pagina 1 (Gropșani-Gura Gurgotei, orizont B – CR 2A, 5A, 11)

·         Pagina 2 (Gropșani-Gura Gurgotei, orizont B – CR 11, 12A, 18; orizont A – CR 1A, 5A)

·         Pagina 3 (Gropșani-Gura Gurgotei, orizont A – CR 5A, 11)

·         Pagina 4 (Gropșani-Gura Gurgotei, orizont A – CR 11; Gropșani-Ovrei, orizont B – CR 1A, 2A, 5A)

·         Pagina 5 (Gropșani-Ovrei, orizont B – CR 5A; Vadu Codrii – CR 1B, 5A, 20B)

·         Pagina 6 (Dulceanca IV, gr. micro-regională 6 – CR 27; gr. micro-regională 4 – CR 14A; gr. micro-regională 3b – CR 6B; gr. micro-regională 2b – CR 11)

·         Pagina 7 (Dulceanca IV, gr. micro-regională 1c – CR 4; Dulceanca II, gr. micro-regională 6 – CR 27; gr. micro-regională 5 – CR 16A; gr. micro-regională 4 – CR 14A)

·         Pagina 8 (Dulceanca II, gr. micro-regională 3b – CR 22A; gr. micro-regională 3a – CR 6B; gr. micro-regională 2c – CR 11; gr. micro-regională 2b – CR 11)

·         Pagina 9 (Dulceanca II, gr. micro-regională 1c – CR 4; gr. micro-regională 1b – CR 1A; gr. micro-regională 1a – CR 2A; Dulceanca I a, gr. micro-regională 5 – CR 16A, 16B; Dulceanca II, gr. micro-regională 4 – CR 14A)

·         Pagina 10 (Dulceanca I a, gr. micro-regională 3c – CR 23; gr. micro-regională 3b – CR 22A; gr. micro-regională 2c – CR 11; gr. micro-regională 2b – CR 11)

·         Pagina 11 (Dulceanca I a, gr. micro-regională 2b – CR 11; gr. micro-regională 2a – CR 13B; gr. micro-regională 1b – CR 1A; gr. micro-regională 1a – CR 2A; Dulceanca I b, gr. micro-regională 3a – CR 6B)

·         Pagina 12 (Dulceanca I b, gr. micro-regională 1b – CR 1A; Soldat Ghivan – CR 1A, 2A, 5B, 7A)

·         Pagina 13 (Soldat Ghivan – CR 11, 12A, 15, 16A)

·         Pagina 14 (Soldat Ghivan – CR 17, 19A, 20A)

·         Pagina 15 (Soldat Ghivan – CR 20A, 24B; Ciurel, orizont B – CR 1A)

·         Pagina 16 (Ciurel, orizont B – CR 1A, 2B, 2C, 3A, 10A)

·         Pagina 17 (Ciurel, orizont B – CR 13A, 14A, 24A; orizont A – CR 1A)

·         Pagina 18 (Ciurel, orizont A – CR 1A, 3A, 6B, 9A, 9B, 14A)

·         Pagina 19 (Ciurel, orizont A – CR 14A; fără determinare orizont – CR 9A)

·         Pagina 20 (Budureasca 1 – CR 20A; Budureasca 3 – CR 2C, 14A, 20A, 22A)

·         Pagina 21 (Budureasca 4 – CR 5A, 7B, 8, 9A, 14A, 19A, 20A)

·         Pagina 22 (Budureasca 5 – CR 8, 21, 22A; Târgșor [Diaconu 1978] – CR 3B, 5B, 22B; Târgșor [Teodorescu 1964] – CR 22B)

·         Pagina 23 (Sărata Monteoru [Nestor & 1955, 1959, 1959 a] – CR 6A, 8, 14B, 16A, 20B)

·         Pagina 24 (Sărata Monteoru [Nestor & 1959 a, 1961] – CR 7A, 10B, 14B, 25; Străulești-Lunca – CR 8, 12B, 22A)

·         Pagina 25 (Străulești-Lunca – CR 22A, 24A, 28A, 28B; Străulești-Măicănești – CR 7B, 10B, 22A)

·         Pagina 26 (Străulești-Măicănești – CR 22A, 26, 28A; Cățelu Nou – CR 24B, 28A, 28C)