ANEXE – SECȚIUNEA IV (continuare)

 

J.6. Ucraina (morfologie vase întregi)

 

sunt incluse piese din RUSANOVA 1973 (inclusiv Korceak VII, pentru care există o prelucrare anterioară); analiza se reia global, cu principalele situri din Ucraina, pentru a avea un lot similar cu cele din Polonia și Slovacia.

 

Vase întregi:

GRAFIC 1. Proporțiile înălțimilor.

Sunt delimitate 5 grupe temporare. Grupa 5 reprezintă o influență străină (indicele Is/I este neobișnuit în celelalte grupe)

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIC 2. Proporțiile diametrelor.

Majoritatea grupelor se divid:

Grupa 1:

- 1a – x > 0,83; y > 0,5

- 1b –  x > 0,84; y < 0,46

- 1c – element izolat stânga jos

- 1d – element izolat stânga sus

Grupa 2:

- 2a – x < 0,87; y > 0,49

- 2a_ (piese supravegheate) – y < 0,46

- 2b – elementul izolat din dreapta

Grupa 3:

- 3a – y < 0,55

- 3b – y > 0,55

Grupele 4 și 5 rămân neschimbate.

 

 

 

 

GRAFIC 3. Formatul superior.

Din grafic lipsesc grupele cu piese izolate.

Formatul superior este în general destul de stereotip și nu apar probleme speciale. Se clasifică separat elementul izolat de la Fs = 20.

 

 

 

 

 

GRAFIC 4. Formatul inferior.

Subgrupa supravegheată 2a_ se confirmă ca grupă separată.

Se separă elementul izolat de la grupa 1a (cu titlu de subgrupă).

 

 

 

 

 

 

GRAFIC 5. Unghiurile principale (s-a ales o variantă de analiză cu SU – diferența unghiurilor marginii - și ts – tangenta superioară; această ultimă opțiune se datorează intenției de a clasifica cât mai multe jumătăți superioare, în etapa următoare de lucru).

Având în vedere importanța acestor factori – demonstrată de Rusanova – în judecata cronologică, în Ucraina, acest grafic poate fi foarte important pentru clarificarea ulterioară a unor fapte. De exemplu, din grafic se poate presupune (fără a verifica cronologia autoarei sovietice, fiindcă oricum putem face acest lucru ulterior) că grupa 3b este succesoare a grupei 3a.

Sunt de făcut câteva distincții (toate producând, finalmente, subgrupe):

- grupa 1a primește subgrupa 1a_1, cu SU < 15, și subgrupa 1a_2, cu SU >30;

- grupa 2a primește subgrupa 2a_1, cu ts = 110, și subgrupa 2a_2, cu ts > 120;

- grupa 2b se sparge, datorită elementului izolat din dreapta sus

- cele două elemente 5a sunt destul de diferite, însă diferențele nu descriu atât o evoluție cronologică, cât o particularitate inițială (sau chiar un accident morfologic); se separă.

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

tabel concluziv grupe Ucraina

analiză vase fragmentare

MAI DEPARTE - Penkovka