ANEXE – SECȚIUNEA IV (continuare)

 

K.3. CODÂN – continuare (analiză jumătăți inferioare; concluzii referitoare la clasificarea morfologică)

Cu cruci sunt notate vasele din care s-au păstrat numai jumătățile superioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornind de la sugestiile acestui grafic, având în vedere posibilitățile de opțiune, s-au comparat apoi în baza de date (fără reprezentare grafică, materialul de referință fiind puțin numeros), cele patru exemplare cu Calotă inferioară fiind atribuite la patru grupe distincte.

 

Tabelul general al grupelor morfologice pentru situl de la Codân (cu elementele de la Gorecea) arată astfel:


 

grupa tipologogică                      grupa culturală         Nr. piese

neclasific.                        cultura Tumulilor Carpatici        22

neclasific.                        cultura Korceak                      51

neclasific.                        c. Luka Raicovetzkaia             71

Cdn_1a                           cultura Korceak                      7

Cdn_1a                           c. Luka Raicovetzkaia             1

Cdn_1b                           cultura Korceak                      3

Cdn_1b                           c. Luka Raicovetzkaia             2

Cdn_2a                           cultura Tumulilor Carpatici        2

Cdn_2a                           cultura Korceak                      5

Cdn_2a                           c. Luka Raicovetzkaia             2

Cdn_2b                           cultura Korceak                      2

Cdn_3a                           cultura Korceak                      1

Cdn_3b                           cultura Korceak                      2

Cdn_3b                           c. Luka Raicovetzkaia             1

Cdn_4                             cultura Tumulilor Carpatici        1

Cdn_4                             c. Luka Raicovetzkaia             1

Cdn_5a                           cultura Tumulilor Carpatici        6

Cdn_5a                           cultura Korceak                      14

Cdn_5a                           c. Luka Raicovetzkaia             7

Cdn_5b                           cultura Tumulilor Carpatici        1

Cdn_5b                           cultura Korceak                      4

Cdn_5b                           c. Luka Raicovetzkaia             9

Cdn_5c                           cultura Korceak                      7

Cdn_5c                           c. Luka Raicovetzkaia             1

Cdn_6a                           cultura Tumulilor Carpatici        4

Cdn_6a                           cultura Korceak                      18

Cdn_6a                           c. Luka Raicovetzkaia             3

Cdn_6b                           cultura Tumulilor Carpatici        3

Cdn_6b                           cultura Korceak                      3

Cdn_6b                           c. Luka Raicovetzkaia             14

Cdn_6c                           cultura Tumulilor Carpatici        1

Cdn_6c                           cultura Korceak                      7

Cdn_6c                           c. Luka Raicovetzkaia             1

Cdn_6d                           c. Luka Raicovetzkaia             4

Cdn_7a                           cultura Korceak                      6

Cdn_7a                           c. Luka Raicovetzkaia             2

Cdn_7b                           cultura Tumulilor Carpatici        1

Cdn_7b                           cultura Korceak                      8

Cdn_7b                           c. Luka Raicovetzkaia             3

Cdn_7c                           cultura Korceak                      2

Cdn_8a                           cultura Korceak                      2

Cdn_8b                           cultura Korceak                      1

Cdn_8b                           c. Luka Raicovetzkaia             1

Cdn_9                             cultura Tumulilor Carpatici        1

Cdn_10                           cultura Korceak                      1

Cdn_11                           c. Luka Raicovetzkaia             1

 

Diferențele dintre tabloul tipologic al vaselor întregi și acest tabel, al tuturor oalelor borcan clasificabile, sunt substanțiale, și nu atât la nivelul apariției unor grupe noi, absente pe vasele întregi (6c, 6d, 11), ci al ponderii grupelor.

În timp ce unele prezențe tipologice s-au dovedit accidentale (deși reprezentate pe exemplare întregi, e.g. grupele 10 și 11), alte grupe se dovedesc substanțiale, cu adevărat caracteristice sitului (în special grupele 5 și 6). Este încă o demonstrație că analiza tipologică pe exemplarele întregi poate fi victima hazardului, conducând către concluzii în mare măsură eronate.

Acest tabel poate fi afișat și într-o variantă mai detaliată, împărțind fiecare orizont cultural pe paliere cronologice; această variantă (studiată în baza de date) va fi comentată mai departe:


 

 

Grupele morfologice de la Codân, secolele V-VIII:

·         gr. 1a: deși nu apare în cultura autohtonă (cTC), este caracteristică orizontului Korceak timpuriu; reapare (accidental?), într-un exemplar, în ultima etapă cronologică studiată (sfârșit de sec. VIII);

·         gr. 1b: absentează, de asemeni, din orizontul autohton, ceea ce sugerează că este o grupă specific slavă (sau colportată); mai bine reprezentată spre finalul perioadei studiate, pare a fi continuatoarea grupei 1a;

·         grupa 2a: puțin numeroasă, este totuși reprezentată pe toate palierele culturale și cronologice; este fie o grupă autohtonă care a supraviețuit în ceramica slavă, fi o moștenire comună (Cerneahov sau Psevorsk);

·         grupele 2b, 3a, 3b, 4: accidentale, nu solicită comentarii;

·         grupa 5a: bine reprezentată pe toate palierele (v. comentariul de la gr. 2a);

·         grupa 5b: reprezentată pe toate palierele, este totuși specifică numai perioadei finale (Luka R.);

·         grupa 5c: reprezentată numai în orizonturile slave, este caracteristică numai perioade timpurii;

·         grupa 6a: reprezentată pe toate palierele, este caracteristică numai perioadei timpurii; probabil de sorginte locală;

·         grupa 6b: are o situație mai ciudată, fiind reprezentată numai pe orizonturile timpurii și târzii (absentează în secolele VI și VII); probabil este vorba despre o coincidență morfologică, între cele două etape lipsind, teoretic, legătura genetică; caracteristică numai orizontului Luka R.; poate reprezenta o evoluție a grupei 6a (?);

·         grupa 6c: puțin numeroasă dar reprezentată pe toate palierele, cu excepția ultimului (pare a fi în curs de dispariție);

·         grupa 6d: numai în Luka R.;

·         grupa 7a: relativ puțin numeroasă, numai în orizonturi slave, numai în sec. V și în final de VIII;

·         grupa 7b: relativ puțin numeroasă, reprezentată pe toate palierele;

·         grupa 7c: puțin numeroasă, prezentă numai în orizontul Korceak timpuriu (dar e Korceak?); privită pe ansamblu, grupa 7 pare a fi o grupă timpurie;

·         grupele 8a, 8b, 9, 10, 11: puțin numeroase, neanalizabile

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE - Rașcov