ANEXE – SECȚIUNEA IV (continuare)

 

K.4. Analiză transcultural㠖 Bucovina§

Sunt comparate datele grupelor (medii) realizate pentru Codân (Bucovina), Polonia (în special situri sudice) și situl Korceak 7 (cel mai reprezentativ pentru Ucraina).

 

Graficul 1. Raportul înălțimilor.

 


Graficul prilejuiește observații interesante: Vestul și Nordul graficului sunt ocupate de grupe (puțin numeroase) din Bucovina, reprezentând, clar, tradiții străine lumii slave; Sudul este dominat de grupe din Ucraina; centrul este dominat de grupe din Polonia; tipul polonez 3* este tributar zonei ucrainiene; Estul graficului este împărțit de tipul polonez 2* și cel bucovinean 5*; grupele bucovinene cele mai bine reprezentate (5a și 6a) se plasează, cu aproximație, la frontiera zonelor de specificitate ucrainiene și poloneze; este remarcabilă similitudinea dintre grupa 1* din Polonia, grupa 1* de la Korceak 7 și grupa 6a de la Codân (cea mai numeroasă), ceea ce indică, fără putință de tăgadă, originea lor comună; grupa 6a de la Codân (care urmează, numeric, după 5a) este plasată între grupele 2* din Ucraina și Polonia, ceea ce reprezintă o altă coincidență semnificativă (și deloc întâmplătoare).Grafic 2. Ucraina (numai Korceak VII), Polonia și Bucovina (numai Codân; raportul diametrelor)

 


Spre deosebire de graficul anterior, acesta nu spune foarte mult. Este de remarcat totuși predominanța grupelor poloneze la Sud (deci vasele cu bază îngustă sunt o caracteristică a siturilor slave primitive din Polonia); alături de acestea sunt de remarcat grupele 1 și 1a de la Korceak (suprapuse, cu aceleași caracteristici; se vede numai 1a) dar și grupele 5a și 6a de la Codân, ceea ce demonstrează că acest aspect este caracteristic întregii lumi slave (ceea ce, evident, nu exclude alte conformații).

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE - Rașcov§ Este o analiză cu caracter globalizant, efectuată într-o etapă de cercetare intermediară. La acel moment lipseau toate datele necesare unei analize globale ale întregului area slav primitiv. Eventualele contradicții între concluziile acestor texte mai vechi și textul final din volumul I – vor fi rezolvate în sensul celui din urmă. Am considerat interesant să reproduc această analiză pentru a avea un termen de comparație pentru complicatele discuții prilejuite de analiza “grupelor regionale slave”, aria lor de răspândire și prezența statistică regională. Acest fel de analiză, pe numai 3 areale, poate avea încă aspecte mai intuitive, reprezentabile imagistic, ceea ce cu greu s-ar putea spune despre analizele pur statistice din textul principal.