ANEXE TEHNICE – SECȚIUNEA IV (continuare)

 

M.8. Dulceanca – clasificarea microregională (continuare, vase fragmentare)

 

Pasul următor este confruntarea dintre jumătățile superioare, clasate pe vase întregi, și jumătățile superioare ale vaselor conservate parțial. Procedura, lentă și dificilă, este exemplificată de graficul de mai jos; ea constă prin marcarea (succesiv, pe 3 grafice) a posibilităților de arondare a pieselor neclasificate (notate <>), și judecarea fiecărui caz în parte, prin eliminare.

 

 

A se remarca faptul că nu se înregistrează anomaliile sesizate la Codân, Rașcov (și alte situri), în care aria vaselor complete și a celor fragmentare nu coincideau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Rezultatele sunt înscrise în tabelul de mai jos. A se avea în vedere că, pentru grupele care au subgrupe (Xa, Xb etc) nu se poate face distincția între subgrupe, judecând numai pe jumătăți superioare de vas. Astfel, toate jumătățile arondabile unei grupe – au fost arondate, convențional, subgrupei Xa (D_n_01a, D_n_02a etc.)

 

nr. exempl.         grupa de lucru      grupã tipologicã            grupa funcþionalã             grupa tehnologicã

4                          A1_                         D_n_01a                          o-b                                         clm

2                          A1_                         D_n_01a                          o-b                                         CLRL

1                          A1_                         D_n_01a                          o-b                                         CLRR

1                          A1_a                       D_n_01b                          o-b                                         clm

1                          A1_b                       D_n_01c                          o-b                                         CLRR

1                          A1_c                       D_n_01d                          o-b                                         clm

1                          A2_                         D_n_02a                          castron(?)/o-b                        CLRR

1                          A2_                         D_n_02a                          castron/o-b                             clm

2                          A2_                         D_n_02a                          o-b                                         clm

1                          A2_a                       D_n_02b                          o-b                                         clm

1                          A2_a                       D_n_02b                          o-b                                         CLRR

1                          A2_b                       D_n_02c                          o-b                                         CLRR

1                          A3_                         D_n_03                            castron/o-b                             clm

1                          A4_                         D_n_04                            o-b                                         clm

1                          A5_                         D_n_05                            o-b                                         CLRR

1                          A6_                         D_n_06                            castron/o-b                             CLRR

1                          A7_                         D_n_07                            o-b                                         clm

1                          A7_                         D_n_07                            o-b                                         CLRR

1                          A8_                         D_n_08                            o-b                                         clm

1                          A9_                         D_n_09                            o-b                                         CLRR

1                          A10_                       D_n_10a                          o-b                                         clm

1                          A10_a                     D_n_10b                          o-b                                         clm

2                          B1_                         D_n_11                            o-b                                         clm

1                          B2_                         D_n_12                            o-b                                         clm

2                          C_                          D_n_13a                          o-b                                         clm

1                          C_a                        D_n_13b                          o-b                                         clm

1                          C_b                        D_n_13c                          o-b                                         clm

1                          D1_                        D_n_14a                          castron/o-b                             clm

1                          D2_                        D_n_14b                          castron/o-b                             CLRR

1                          E_                           D_n_15a                          o-b                                         clm

1                          E_a                         D_n_15b                          o-b                                         clm

1                          F_                           D_n_16                            o-b                                         clm

2                          G1_                        D_n_17                            o-b                                         clm

1                          G2_                        D_n_18                            o-b                                         clm

 

 

Tabel de evidențiere a evoluțiilor morfologice ale grupelor de la Dulceanca (în ordinea presupusă de existență a așezărilor). Pe coloana din stânga – clasificarea morfologică generală. Sunt scrise cu litere îngroșate grupele cu prezență pe mai multe situri, care pot da sugestii asupra evoluției grupelor în timp§.

 

 

grupa tip.            Dulceanca IV       Dulceanca II         Dulceanca Ia       Dulceanca Ib

neclasificate       7                              22                           3                            

D_n_01               4 (= 14.3%)            13 (= 20.0%)         5 (= 18.5%)           1 (= 14.3%)

D_n_02               9 (= 32.1%)            15 (=23.1%)          2 (= 7.4%)              1

D_n_03                                                                               1                            

D_n_04                                                                               1                            

D_n_05                                               1                                                            

D_n_06                                                                               1                            

D_n_07                                               4 (= 6.2%)                                              2 (28,6%)

D_n_08               2                                                              2                            

D_n_09                                                                                                               1

D_n_10               1 (= 3.6%)              2 (= 3.1%)              1 (= 3.8%)              1

D_n_11                                                                               2                            

D_n_12                                               1                                                            

D_n_13               2 (= 7.2%)              1 (1.5%)                 3 (= 11.1%)          

D_n_14               2 (= 7.2%)              4 (= 6.2%)                                             

D_n_15               1 (= 3.6%)              2 (= 3.1%)              2 (= 7.4%)             

D_n_16                                                                                                               1

D_n_17                                                                               3                            

D_n_18                                                                               1                            

TOTAL                 28                           65                           27                           7

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE – capacități Dulceanca§ Pentru comentarii la tabel – v. TEODOR E. 2000.