ANEXE – secțiunea IV (continuare)

 

N.5. Considerații tehnologice asupra grupelor morfologice (Ciurel)

 

Statistica tehnologiilor de fabricație pe grupe morfologice indică un peisaj asemănător cu a celorlalte situri de epocă din Câmpia Română. Caracteristica comună cea mai pregnantă este reprezentată de faptul că grupele bine reprezentate numeric (mai mult de 3) conțin atât obiecte lucrate pe roata olarului (CLRR sau CLRL), cât și vase modelate cu mâna. Astfel, la Ciurel avem: gr. 1 = 4 clm. + 1 CLRL; gr. 6a = 7 clm. + 3 CLRR; gr. 7 = 2 clm + 3 CLRR; gr. 8 = 2 clm + 2 CLRR.

 

nr. piese                     gr. tipologicã              gr. tehnologicã

4                                    Crl_01                            clm

1                                    Crl_01                            CLRL

3                                    Crl_02                            clm

1                                    Crl_03a                         clm

1                                    Crl_03b                         clm

1                                    Crl_03b                         CLRL

1                                    Crl_04                            clm

1                                    Crl_05                            clm

7                                    Crl_06a                         clm

3                                    Crl_06a                         CLRR

1                                    Crl_06b                         clm (canã)

2                                    Crl_07                            clm

3                                    Crl_07                            CLRR

2                                    Crl_08                            clm

2                                    Crl_08                            CLRR

1                                    Crl_09                            CLRR

1                                    Crl_10                            clm

1                                    Crl_10                            CLRR

1                                    Crl_11                            CLRR

2                                    Crl_12                            clm

1                                    Crl_13                            CLRL

13                                  greșit                              clm

1                                    greșit                              CLRL

2                                    greșit                              CLRR

9                                    inclasabil                      clm

2                                    inclasabil                      CLRR

 

O particularitate a sitului de la Ciurel este prezența statistică relativ mare a ceramicii lucrate la roata lentă (notată CLRL). La 212§ înregistrări clm (ceramică modelată cu mâna, respectiv 62,7%) corespund 83 piese și fragmente CLRR (24,6 %) și 43 înregistrări CLRL (12,7%), ceea ce reprezintă mai mult de o treime din piesele lucrate la roată. În mod normal, piesele lucrate la roata lentă reprezintă 10-15 % din totalul ceramicii lucrate la roată.

În general, pentru această epocă, sunt înclinat să cred că diferențele între cele două tipuri reprezintă nu atât diferențe tehnologice (respectiv alt tip de roată), cât diferențe la nivelul performanței meșteșugărești.

În tabelul supra notația “greșit” indică jumătățile superioare de vas inițial clasate tipologic, clasificare anulată datorită incertitudinii asupra reconstituirii propuse. Piesele notate “inclasabil” reprezintă de asemenea jumătăți superioare, a căror desen prezintă suficientă credibilitate asupra aspectului calotei superioare, dar care nu au putut fi clasate morfologic (a persistat până la sfârșitul analizei posibilitatea de a face parte din două sau mai multe grupe).

 

De menționat că două dintre grupele numeroase, 1 și 7, sunt foarte asemănătoare; cele două grupe dau, împreună, o dominantă morfologică a așezării (am stabilit, deja, că numeroasa grupă 6a  raportează probabil mai mulți membri decât real, din motive de distorsiune a desenului), foarte departe de morfologia slavă. Pentru increduli – iată și un grafic, fără comentarii (nu necesită). Menționez numai modul de compunere a loturilor comparative: pentru Ciurel și Soldat Ghivan sunt prezente toate piesele întregi; pentru Korceak sunt toate piesele întregi din arealul Teterevka [RUSANOVA 1973, v. harta 1], de secol VI (cele de secol VII prezintă cifre mai strânse!); pentru Penkovka – toate piesele din lotul RUSANOVA 1976.

Graficul este cel al “unghiurilor specifice”, respectiv modularea totală a margii (UC-UB) pe X și diferența tangentelor (ts-ti) pe Y.

 

 

 

 

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE – morfologie Soldat Ghivan

 § Nu reprezintă numărul minim de piese, ci numărul de înregistrări. Numărul minim de piese reprezintă aproximativ două treimi din aceste cifre.