ANEXE – secțiunea IV (continuare)

 

O.1. Străulești (Măicănești și Lunca), morfologie

 

Clasificarea pleacă de la o tipologie mai veche§, realizată pe alte desene. Pentru a nu produce prea multe perturbări clasificării regionale a Câmpiei Române (“finalizat㔠la această dată), se preiau numele vechilor grupe (evident, mediile se modifică corespunzător). Apar două grupe noi, nr. 5 (în dreapta) și nr. 6 (în stânga).

Intervalul ambelor axe este neobișnuit de mare, dar nota net dominantă este vasul înalt și foarte înalt, cu înaălțimea spre jumătatea înălțimii, confirmând formele de la Cățelu Nou.

Exemplarul de la gr. 6 face legătura cu ceramica romană (exemplar CLRR) contemporană, cu forme joase. Exemplarul de la gr. 2 urmează o morfologie frecventă la Ciurel; chiar la Străulești există mai multe exemplare, dar nu întregi.

 

GRAFIC 2. Se continuă numai cu grupele cu mai mult de un reprezentant. Cu minus sunt marcate mediile vechi.

Mai multe piese înseamnă totdeauna mai multe grupe. Astfel, grupa 1 separă un element în stânga-jos. Grupa 4 separă un element în dreapta. Grupa a 3-a separă cele două elemente.

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIC 3. Formatul superior. Grupa 1 separă un element (subgrupă) în stânga. Remarcabilă (f. rară) coincidența celor trei exemplare de la grupa 4

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIC 4. Grupa 4 își dispersează datele, dar păstrează două elemente centrale, în “gravitația” cărora rămân celelalte două, la distanțe normale pentru ceramica lucrată cu mâna.

 

Analiza se oprește aici, fiindcă omogenitatea generală a lotului este evidentă. A se avea în vedere că grupele 1 și 4 sunt foarte asemănătoare, ceea ce dă ansamblului o notă foarte unitară și specifică, salvând “aspectul Cățelul Nou” de la discreditare și consolidând impresia unui nucleu “dacic” (probabil de sorginte carpică) în centrul (dar și nordul) Câmpiei Române.

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE – Străulești – realocarea grupelor morfologice