ANEXE – secțiunea IV (continuare)

 

O.3. Străulești și Cățelu Nou. Aspectul Străulești

După obținerea acestei clasificări noi pentru Străulești (supra) a devenit evident că anumite lucruri seamănă foarte mult cu Cățelu Nou. Inițial, din piesele acestui lot (patru piese și jumătate) se alcătuise o singură medie, cu înțeles generic (aparținătoare de grupa CR_20 A). Pentru a pune corect în evidență aceste legături, a fost necesar un studiu efectiv de grupare a celor 5 piese, rezultând o mini-clasificare, cu 3 grupe, inclusiv studiul de apartenență a acestor grupe la clasificarea generală a Câmpiei Române pentru sec. VI. Evident, cele 3 grupe, separat, nu s-au mai alocat grupei CR_20A; tabloul acestor piese și apartenența lor este reprodusă în tabelul alăturat (toate ceramică lucrată cu mâna, LEAHU 1963):

 

grupa tipologicã                 figura                     tip general

CatN_03                               29                        CR_24B

CatN_03                               27/02                  CR_24B

CatN_01                               27/03                  CR_28A

CatN_01                               27/01                  CR_28A

CatN_02                               27/04                  CR_28C

 

Toate aceste modificări operate pentru prelucrarea corectă a loturilor ceramice de la Străulești și Cățelu Nou au produs clasificării generale a Câmpiei Române 4 grupe noi (CR_12B, CR_28A, 28B și 28C, constituind specificul a ceea vom numi, de aici, aspectul Străulești) și au produs mici modificări mediilor grupelor: CR_7B, 8, 10B, 20A, 22A, 24A, 24B, 26, deci mai ales grupelor din partea finală a clasificării, definibile prin înălțime mare (caracteristica fundamentală a aspectului Străulești). Toate aceste grupe și-au modificat poziția în seria analogică relativă.

 

Toate aceste oscilații de definire a grupelor morfologice de la Străulești și Cățelu Nou, precum și a grupelor CR, nu are consecințe asupra expunerii finale. Tabelele de analogie relativă (p. 269-291 din prezentul volum) au fost refăcute, cu noile medii, iar comentariile din volumul I sunt conforme ultimei forme.

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE – Sărata Monteoru