ANEXE – secțiunea IV (continuare)

 

R.3. Gropșani – analiza jumătăților de vas

 

JUMĂTĂȚI SUPERIOARE

 

GRAFIC 1. diametrul la gură raportat diametrului maxim (f/a) și înălțimea superioară raportată diametrului maxim (Is/a).

Piesele care au fost arondate unei grupe vor fi notate ca atare mai departe (fără prefixul “Grp”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIC 2. Lățimea și formatul superioare.

Grupele noi, presupuse pentru jumătăți superioare, în general se confirmă sau, oricum, își păstrează solidaritatea. Grupele 1 și 2 nu ridică nici un fel de problemă. Grupa 6 păstrează toleranțe acceptabile față de Grp6. Numeroasa grupă 5 este solidară, dar, în același timp, în gravitația Grp1, Grp2, Grp5, Grp7 și 8 (grupă nouă); se reconsideră.

 

GRAFIC 3 – sau despre unghiuri (vezi explicațiile la analiza vaselor întregi). Grupa 1 nu are probleme. Grupa 2 are dispersie destul de mare; suntem însă la un grafic pentru care unele mici diferențe nu mai înseamnă obligatoriu altă taxonomie.

Exemplarele fără clasare taxonomică se află la centru, într-un grupaj confuz; cu ajutorul opțiunilor notate anterior, s-a putut însă ajunge la o clasificare finală, prin eliminare.

 

 

 

Urmează repetarea operațiunii pentru jumătățile inferioare de vas:

 

 

 

 

 

 

JUMĂTĂȚI INFERIOARE

 

GRAFIC 1. Proporțiile bazei (k) și ale înălțimii inferioare (Ii) față de diametrul maxim (a).

Jumătățile inferioare neîntregite seamănă surprinzător de puțin cu cele ale vaselor întregite.

Un exemplar este arondat grupei 7; trei jumătăți inferioare au alternative multiple; două exemplare formează o grupă nouă (a... 9-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIC 2. Lățimea și formatul inferioare.

Noul grafic confirmă, dar nu aduce multe lămuriri suplimentare. Ambiguitățile taxonomice anterioare se repetă.

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIC 3. Configurația piciorului

Graficul nu aduce aparent schimbări spectaculoase. Din nou însă, notarea alternativelor pentru fiecare grafic și compararea ulterioară a alternativelor produce o clasificare prin eliminare. Două piese revin grupei 1 și una grupei 7.

 

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE – concluzii morfologie Gropșani