ANEXE – secțiunea IV (continuare)

 

U.1. COMPARAȚIE CÂMPIA ROMÂNĂ – TERITORIILE SLAVE PRIMITIVE

                                    - analiză morfologic㠖

 

Se analizează grupele generice realizate pe cele două areale, respectiv modul lor de agregare reciprocă.

 

 

GRAFIC 1. Proporțiile generale (înălțimi).

Materialul este afișat inițial pe zone geografice, doar pentru a avea o primă intuiție a unor diferențe. Se constată două zone de exclusivitate, nomerotate 5 și 9, o zonă de semi-exclusivitate (2), zone cu majorități clare (1, 3, 7 – slave; 4 – muntene), și un element izolat (11), care nu va mai fi afișat.

Acolo unde rectangulele se intersectează, s-a făcut notație alternativă (din conveniențe tehnice notate “1;2” și nu “1/2”, situație în care soft-ul înțelege “ianuarie 02”).

În continuare se lucreaz㠓orb”, fără afișarea zonei, ci doar a grupei temporare.

 

GRAFIC 2. Raporturile diametrelor.

Continuă procedura de alocare a grupelor. Ca de obieci, la acest grafic, grupele produc numeroase sciziuni. Fără a mai descrie în detaliu limitele de definiție (cine le-ar urmări...?), să menționăm totuși diviziunile:

- gr. 1: 1a la 1e

- gr. 2: 2a la 2c

- gr. 3: 3a la 3e

- gr. 4: 4a la 4d

- gr. 5: 5a la 5c

- gr. 8: 8a și 8b

- gr. 9: 9a la 9c

- gr. 10: 10a și 10b

 

S-a procedat la alocarea grupelor alternative (de forma “1;2”), de cele mai multe ori în noile grupe apărute (de forma “3b;4c”).

Din graficul următor sunt eliminate grupele cu un singur obiect (1d, 1e, 4e, etc.)

Din redistribuiri a apărut o grupă nouă, 12 (cu un singur obiect)

 

GRAFIC 3. Formatul superior (infra).

Graficul aduce puține probleme. S-au creat grupe sau subgrupe noi numai pentru grupele 1a și 4a. În principiu, de la acest nivel al analizei, nu mai apar grupe noi, ci numai subgrupe. De această dată, datorită caracterului net distinct al celor două elemente superioare, acestea nu-și mai urmează grupa (ca sub-grupe), ci formează, singure (provin din grupe temporare distincte!), grupe noi (deci dispar din graficul următor). 

 


GRAFIC 4. Formatul inferior (infra).

Procesul de atribuire al grupelor alternative este aproape finalizat (fiind mult îngreunat de diviziunea continuă a grupelor).

S-au format numeroase subgrupe, ceea ce era de așteptat. În această analiză nu este normal să rămânem cu grupe cu componență numeroasă, fiindcă se compară două serii de grupe distincte; expectația ar fi aceea de a se forma perechi, acolo unde ar exista conexiuni culturale; totuși, “perspectiva” acestor grafice este mai amplă, operând cu o maximă diversitate, ceea ce face ca lucruri care au părut diferite – la altă scară perspectivic㠖 să pară acum asemenea.


 

 


Restul analizei (a marginii, piciorului, unghiurilor specifice, arcuiri) a fost realizată direct pe tabela bazei de date. Rezultatele sunt cuprinse în tabelul următor.

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE – grupe interculturale