ANEXE – secțiunea IV (continuare)

 

U.2. GRUPE INTERCULTURALE COMUNE (slav timpuriu – Câmpia Română)

 

1. Grupa inter-culturală 2.

 

lot                      sit           figura              gr. tipol.               gr. regională      gr. tehnol.

TEODOR 1994§.     Străulești          05/08                   Str_2                            CR_26                               clm

BARAN 1988            Rașcov3           30/12                   Rșc_12a                     CSV_17                             clm

 

            Așa cum se poate deduce, este una dintre grupele de la Rașcov fără analogie în lumea slavă. Reținem trimiterea, dar precizăm că vom considera că analogia dintre două piese izolate este o analogie slabă, cu posibilitatea de a fi mai mult sau mai puțin întâmplătoare. Dacă însă ar trebui să luăm în considerare posibilii factori comuni, factura înaltă (I/a [1,28;1,39]), cu picior bine marcat (SP [33;49]) și talpă substanțială (IT > 55) recomandă un strămoș (sau intermediar) sarmatic.

 

2. Grupa inter-culturală 8A.

 

lot                      sit             figura     gr. tipol.        gr. regională   gr. tehnol.     gr. funcțională

FERCHE 1986        Dulceanca II       09/03      Dul2_3                 CR_27                    CLRR                      castron/o-b

FERCHE 1992        Dulceanca IV      12/01      Dul4_3a               CR_27                    clm                          castron/o-b

FERCHE 1992        Dulceanca IV      19/01      Dul4_3b               CR_27                    clm                          vas miniatural

BARAN 1988           Rașcov3              33/03      Rșc_17                CSV_04A               clm                          o-b

RUSANOVA 1973   Teterevka            13/20      Ucr_05b               CSV_04A               clm                          o-b

RUSANOVA 1973   Hotomel              18/09      Ucr_05b               CSV_04A               clm                          o-b

RUSANOVA 1973   Korceak VII         06/09      Ucr_05b               CSV_04A               clm                          o-b

 

O situație ceva mai complicată! În lotul de la Dulceanca avem un vas pe roată rapidă, databil probabil la jumătatea secolului al VI-lea, și un vas miniatural, care, ca tip funcțional, absentează în Ucraina (vasele foarte mici sunt acolo foarte rare și nu mai mici de 0,1 l.; piesele de acest din Muntenia sunt mult mai frecvente și au capacități sub 0,05 l.). Pe de altă parte, vasul de la Korceak VII dateaz㠖 o dată cu tot situl – din prima jumătate a veacului al VI-lea, ceea ce exclude adoptarea formei de la Dunărea de Jos. Este posibil însă ca să existe un model comun (roman? cerneahovian?).

Să mai spunem că analogia nu este foarte strânsă, vasele din Muntenia având baza mult mai îngustă (k/a circa 0,41 față de circa 0,55). Cauza pentru care piesele au ajuns însă împreună este clară: piesele de la Dulceanca au trecut prin nu mai puțin de 4 clasificări (fiecare producând medii, care au fost preluate și din care s-au făcut alte medii).

Mult mai încurcată este situația vasului de la Rașcov, pentru care există două interpretări care pot fi la fel de adevărate.

 

 

 

3. Grupa inter-culturală 9A.

 

lot                                  sit                figura       gr. tipol.        gr. region.       gr. tehn.         gr. funcțională

Expo Ploiești                         Budureasca 4         05                 Bud_08                 CR_14A                   clm                      o-b

TEODORESCU_1993 a     Budureasca 4         11/07            Bud_08                 CR_14A                   clm                      o-b

Expo Ploiești                         Budureasca 3         11                 Bud_08                 CR_14A                   clm                      o-b

FERCHE 1979                     Ciurel                       20/06            Crl_06a                 CR_14A                   clm                      o-b

FERCHE 1979                     Ciurel                       02/03            Crl_06a                 CR_14A                   clm                      o-b

FERCHE 1979                     Ciurel                       02/01            Crl_06a                 CR_14A                   clm                      o-b

FERCHE 1979                     Ciurel                       02/02            Crl_06a                 CR_14A                   clm                      o-b

FERCHE 1979                     Ciurel                       04/14            Crl_06a                 CR_14A                   clm                      o-b

FERCHE 1979                     Ciurel                       08/06            Crl_06a                 CR_14A                   clm                      o-b

FERCHE 1979                     Ciurel                       03/04            Crl_06a                 CR_14A                   CLRR                 o-b

FERCHE 1979                     Ciurel                       06/01            Crl_06a                 CR_14A                   CLRR                 o-b

FERCHE 1979                     Ciurel                       10/01            Crl_06a                 CR_14A                   clm                      o-b

FERCHE 1979                     Ciurel                       22/06            Crl_06a                 CR_14A                   CLRR                 o-b

FERCHE 1974                     Dulceanca Ia          70/01            Dul1_4a                CR_14A                   clm                      castron/o-b

FERCHE 1986                     Dulceanca II            08/01            Dul2_1a                CR_14A                   CLRR                 o-b

FERCHE 1986                     Dulceanca II            12/01            Dul2_1b                CR_14A                   CLRR                 o-b

FERCHE 1992                     Dulceanca IV          13/18            Dul4_1                  CR_14A                   clm                      o-b

FERCHE 1992                     Dulceanca IV          11/05            Dul4_1                  CR_14A                   clm                      o-b

FERCHE 1992                     Dulceanca IV          11/01            Dul4_1                  CR_14A                   clm                      o-b

 

            Aceasta este doar lista pieselor din Câmpia Română! Lista vaselor din medii slave este și mai respectabilă: 36 în Slovacia (43% din total!!), 20 din Polonia (32,3%), 7 de la Praga (25%), 5 de la Rașcov (13,2%), 1 din mediu Penkovka (5,3%), dar nici unul în Ucraina! Observăm trend-ul descrescător de la vest spre est, cu mențiunea epicentrului în Slovacia; notăm și cifra pentru Câmpia Română: 10%, care o plaseaz㠓mai departe” decât Bucovina, dar ”mai aproape” decât stepa nord-pontică (ceea ce este adevărat și geografic).

            Având în vedere prezența relativ masivă a ceramicii lucrate la roată rapidă în această grupă, este greu de admis importul formei din lumea slavă. Este mult mai probabil să fim în prezența unui model roman din Câmpia Pannonică; evident, unul mai vechi. Această ultimă explicație se clatină însă în fața constatării că grupa absentează de la Gropșani (care este și cel mai vestic sit, dar și cel mai vechi)! Complicat, nu?

            Comparând direct cifrele celor două grupe regionale (CR_14A și CSV_8A), constatăm unele diferențe, care nu sunt deloc întâmplătoare atunci când se realizează pe un număr atât de mare de subiecți (mențiune: aceste medii nu au suferit datorită sarabandei clasificărilor, media finală nefiind realizată din mediile de sit, ci din datele particulare ale fiecărui vas în parte). Grupa CR are calota superioară cu 6 puncte mai bombată (-6,4 față de -0,4), margine mai înaltă (SM = 29, față de 22,4), gât proporțional mai mic (36 față de 47), o buză substanțial mai arcuită (UC = 112 față de 100) – toate diferențe generice între ceramica munteană și cea slavă, enunțate de multă vreme (TEODOR 1996). Se poate adăuga o diferență de volum (2,9 față de 3,4 l.), care este și ea tipică (TEODOR 1998).

            Concluzionând, “întâlnirea” prilejuită de experiment nu poate însemna o anume influență slavă (cu atât mai puțin din Slovacia), ci avem aici dovada răspândirii unor forme “la modă”, chiar și în secolul VI și chiar în barbaricum.

 

 

4. Grupa inter-culturală 11C

 

lot                           sit                              figura          gr. tipol.      gr. regională     gr. tehnol.

POPILIAN & 1998            Gropșani - Gura Gurgotei      13-L1/06          Grp5                          CR_12                      clm

FERCHE & 81                  Soldat Ghivan                           04/04                SldG3a                     CR_12                      clm

RUSANOVA 1976            Stetzovka                                   34/11                Pnk_06                     CSV_12                    clm

PARCZEWSKI 1993        Kraków- Nowa Huta 62          18/12                Pol 1 a                      CSV_12                    clm

PARCZEWSKI 1993        Kraków- Nowa Huta 1             17/02                Pol 1 a                      CSV_12                    clm

PARCZEWSKI 1993        Kraków- Nowa Huta 1             13/03                Pol 1 a                      CSV_12                    clm

PARCZEWSKI 1993        Kraków- Nowa Huta 1             13/02                Pol 1 a                      CSV_12                    CLR

PARCZEWSKI 1993        Bachórz 16                                05/3a                Pol 1 a                      CSV_12                    clm

PARCZEWSKI 1993        Bachórz 16                                04/04                Pol 1 a                      CSV_12                    clm

 

O altă situație destul de complicată: o grupă cu reprezentare mijlocie în Polonia (9,7%) și un exemplar din selecția Penkovka întâlnesc o grupă cu reprezentare sporadică din Câmpia Română, lucrată cu mâna. Menționez că piesa de la Gropșani aparține orizontului B, deci este parte a unuia dintre cele mai timpurii loturi ceramice Ipotești-Cândești (final de sec. V). Nu se poate admite, nici teoretic, o influență a grupei poloneze în Oltenia.

 

5. Grupa inter-culturală 19A.

 

lot                           sit                              figura          gr. tipol.      gr. regională     gr. tehnol.

FERCHE 1979            Ciurel                                          05/16               Crl_01                  CR_01A                    clm

FERCHE 1979            Ciurel                                          08/03               Crl_01                  CR_01A                    CLRL

FERCHE 1979            Ciurel                                          16/01               Crl_01                  CR_01A                    clm

FERCHE 1979            Ciurel                                          16/07               Crl_01                  CR_01A                    clm

FERCHE 1979            Ciurel                                          11/03               Crl_01                  CR_01A                    clm

FERCHE 1979            Ciurel                                          20/11               Crl_07                  CR_01A                    clm

FERCHE 1979            Ciurel                                          22/01               Crl_07                  CR_01A                    CLRR

FERCHE 1979            Ciurel                                          12/01               Crl_07                  CR_01A                    CLRR

FERCHE 1979            Ciurel                                          16/03               Crl_07                  CR_01A                    clm

FERCHE 1979            Ciurel                                          01/03               Crl_07                  CR_01A                    CLRR

FERCHE 1974            Dulceanca Ia                             60/2+5             Dul1_1a              CR_01A                    CLRR

FERCHE 1974            Dulceanca Ib                             84                     Dul1_1a              CR_01A                    CLRR

FERCHE 1974            Dulceanca Ia                             63/02               Dul1_1a              CR_01A                    clm

FERCHE 1986            Dulceanca II                              18/14               Dul2_2                 CR_01A                    clm

POPILIAN & 1998       Gropșani - Gura Gurgotei       17-L9/01         Grp6                     CR_01A                    CLR

POPILIAN & 1998       Gropșani - Gura Gurgotei       18-L11/05       Grp6                     CR_01A                    CLR

POPILIAN & 1998       Gropșani - Gura Gurgotei       19-L11/10       Grp6                     CR_01A                    CLR

POPILIAN & 1998       Gropșani - Ovrei                       67-L4/02         Grp6                     CR_01A                    CLR

FERCHE & 81             Soldat Ghivan                           05/05               SldG4c                 CR_01A                    clm

FERCHE 1979            Ciurel                                          11/06               Crl_02                  CR_03A                    clm

FERCHE 1979            Ciurel                                          18/03               Crl_02                  CR_03A                    clm

FERCHE 1979            Ciurel                                          20/01               Crl_02                  CR_03A                    clm

DIACONU 1978           Târgșor                                      3/4                    Trg_3                   CR_03A                    CLR

                                                                                                                                                                                      

FUSEK 1994                Bratis.-Dúb.-necrop.                09/04               1E                         CSV_10D                  clm

 

            De această dat㠖 situația este foarte clară: un vas izolat din lumea slavă (din aproape 350) întâlnește două grupe din Câmpia Română, din care prima este foarte caracteristică. Despre vasul din Slovacia să spunem că aparține necropolei de la Bratislava-Dúbravcek, despre care am afirmat cu deja destulă vreme în urmă că nu pare slavă (TEODOR E 1996).

            Despre grupele muntene să spunem că reprezintă 12,1% din materialul de referință, provin din 8 situri diferite, aproape peste tot sunt și piese lucrate la roată (la Gropșani grupa 6 este exclusiv lucrată la roată!), datarea acestor piese mergând de la finalul secolului al V-lea până în a doua jumătate a secolului. Despre aspectul general al acestor vase se poate spune fără teama de a greși că reprezintă o frumoasă formă romană.

 

            O concluzie este greu de formulat. Selecțiile realizate de experiment sunt cel puțin paradoxale, dacă nu șocante. Probabil este nevoie de timp pentru a înțelege cu adevărat importanța reală a acestor “scurt-circuite” și pentru a găsi o explicație solidă. Paradoxul este că au fost selectate, în general, grupe de o clară factură romană și nu cele cu aspect mai barbar, suspectate în general de a reprezenta inserții de cultură slavă timpuriu în Câmpia Dunării de Jos.

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE – grafice de paralelism cultural (CR – CSV)§ Această analiză a fost realizată înainte de reconsiderarea grupelor în care intră formele de la Străulești (de aici trimiterea la lotul publicat de Dan G. Teodor în 1994); ulterior s-au luat în considerație numai formele publicate de M. Constantiniu (de pildă în analiza următoare, la punctul U.3.). Faptul are aici puțină relevanță, deoarece vasele sunt aceleași (fie și cu minime abateri de desen).