ANEXE – secțiunea IV (continuare)

 

U.3. Grafice de paralelism cultural. Se continuă ideea de la graficul 1 (U.1.), pentru a demonstra aspectele specifice ale culturii slave primitive, prin comparație cu ceramica din Câmpia română. Graficul 1 este reluat aici, pentru continuitate:

 

Grafic 1 bis. Sunt folosite mediile grupelor din Câmpia Română (CR_*) și ale grupelor slave timpurii (sau vechi, respectiv CSV). În chenare groase sunt marcate zonele de exclusivitate, iar în chenare subțiri sunt marcate zonele de specificitate.

Zona de exclusivitate a grupelor CR este la I/a > 1,4. Zona de exclusivitate CSV este de I/a < 0,82, dar și Is/I < 0,31; cele două grupe CR aflate în acest spațiu sunt, prima, forma de castron (CR_27, 3 exemplare Dulceanca) și vasul de factură sarmatică (?) din grupa CR_26, de la Străulești; ambele pot fi considerate accidente, elemente nespecifice, zona de exclusivitate slavă rămânând definită astfel.

La acestea se adaugă zonele de specificitate, respectiv pentru CR: I/a > 1; Is/I [0,42; 0,52], iar pentru CSV două zone, respectiv CSV(a): Is/I >0,55 (specific Penkovka); CSV(b): I/a [1,26; 1,35]; Is/I [0,28-0,37].

 

 

Grafic 5. Raportul diametrelor.

Nu sunt definite zone de exclusivitate. Zonele de specificitate sunt relative, respectiv f/a < 0,71, k/a < 0,58 pentru CR și f/a >0,85, k/a < 0,57 pentru CSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 6. Formatul superior.

Se definește o zonă de exclusivitate CSV: Ls > 33, Fs [-2; 8] și o zonă de specificitate CSV alăturată, cu Fs inferior nelimitat și Ls >31.

Se definesc două zone de specificitate CR, prima cu Fs > 11, a doua cu Ls < 27.

 

 

 

 

Grafic 7. Formatul inferior.

Nu sunt relevate specificități culturale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 8. Unghiurile specifice (SU = diferența unghiurilor marginii; St = diferența tangentelor).

Se definește o arie de exclusivitate CR: SU > 41; St [3; 20] și o arie de specificitate CR: SU > 35; St [-18;4].

Se definește o arie de specificitate CSV: SU < 27.

 

 

 

Grafic 9. Caracteristici ale Marginii.

Se definește o zonă de exclusivitate CSV:

SM > 14, IG > 65.

Se definește o zonă de specificitate CSV:

SM [16; 26]; IG [27; 44].

Se definește o zonă de specificitate CR:

SM > 27,5; IG [20;44].

Elementele relativ izolate (deși reprezintă medii de grupă!) nu sunt considerate specifice.

 

 

 

 

 

Grafic 10. Carcateristicele Piciorului.

Se definește o arie de exclusivitate pentru CR, cu SP< 16 și IT > 55 (picior scurt, talpă mare).

Se definește arie de exclusivitate pentru CSV, cu SP [12;30] și IT < 8 (picior relativ înalt cu talpă nulă sau mică).

Este de menționat că valorile de picior nule sau foarte mici (cu valori IT nule) sunt specifice ambelor areale (mai mult grupelor CSV).

 

 

 

Grafic 11. Amplitudinea arcuirilor.

Se definește aria de specificitate CR, cu limitele

es [6,4; 10,9]; ei [5,5; 7,5]

Se definesc ariile de specificitate CSV:

a) es < 6; ei < 7,5;

b) ei < 4,8

 

 

 

 

 

 

 

Vezi tabelul sintetic

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MIA DEPARTE – secțiunea V (tabele)