SECȚIUNEA V – tabele (continuare)

 

E.2. Comentarii la tabela serială a ceramicii Ipotești-Cândești

 

 

TABEL (1) DE CORESPONDENȚE

 

locație                               nr. piese         fără corespondent         rata singularitate (%)        locație apropiată                rata de incidență (%)

Gropșani - Gura Gurg.        26                              1                                       3,8                              Soldat Ghivan                                    65,4

Gropșani - Ovrei                   6                                0                                       0                                  Gura Gurg.                                          100

Dulceanca IV                        10                              0                                       0                                  Dulceanca II                                       100

Dulceanca II                          15                              0                                       0                                  Dulc. IV, I                                             66,7

Dulceanca I                           19                              2                                       10,5                            Dulceanca II                                       84,2

Soldat Ghivan                       25                              3                                       12,0                            Dulc. II, I                                              40,0

Ciurel                                     36                              12                                    33,3                            Dulc. II, I                                              56,6

Budureasca                          17                              1                                       5,9                              multiplă                                               29,4

Vadu Codrii                           6                                1                                       16,7                            Gropșani                                             66,7

Străulești                               15                              3                                       20,0                            Dulc. II, I, Bud.                                    33,3

Sărata Monteoru                  11                              4                                       36,4                            Sold. G, Străul                                    18,2

Cățelu Nou                            6                                1                                       16,7                            Sold. G, Străul                                    33,3

Târgșor                                  4                                3                                       75,0                            Sold. G                                                25,0

Băleni                                     3                                1                                       33,3                            Sărata M.                                             66,7

 

 

 

TABEL (2) DE INCIDENȚĂ TIPOLOGICĂ

- situri ale culturii Ipotești-Cândești, cifre absolute, număr de piese;

cifrele din capul de tabel au aceleași semnificații ca cele de la începutul rândului -

 

locație                         1            2            3            4            5            6            7            8            9            10          11          12          13          14

 

1.Gropșani - Gura Gurg.                           12          12          16          16          17          3            8            8            0            0            0            0            0

2.Gropșani - Ovrei                        6                          0            3            3            3            1            3            9            0            0            0            0            0

3.Dulceanca IV                              2            0                          10          6            2            4            3            0            0            0            0            0            0

4.Dulceanca II                               7            2            10                        10          9            4            3            0            1            2            0            0            0

5.Dulceanca I                                9            7            6            16                        11          4            4            0            3            2            0            0            0

6.Soldat Ghivan                            6            4            1            10          10                        1            7            0            0            7            1            1            0

7.Ciurel                                           9            9            10          20          20          9                          13          0            0            0            0            0            0

8.Budureasca                               1            1            3            5            5            5            5                          1            5            2            0            0            0

9.Vadu Codrii                                4            4            0            0            0            0            0            0                          0            1            0            0            0

10.Străulești                                  0            0            0            5            5            0            0            5            0                          2            3            0            0

11.Sărata Monteoru                     0            0            0            1            1            2            0            0            0            2                          0            0            1

12.Cățelu Nou                               0            0            0            0            0            2            0            0            0            2            0                          0            0

13.Târgșor                                     0            0            0            0            0            1            0            0            0            0            0            0                          0

14.Băleni                                        0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            2            0            0           

 

            Spre deosebire de tabelele similare referitoare la ceramica slavă (D.2. Comentarii la tabela serială a lumii slave), acest tabel și următorul se citesc de la stânga la dreapta, după următorul exemplu: dacă dorim să comparăm, de pildă, Dulceanca II și Străulești, vom răspunde întâi la întrebarea “câte piese de la Dulceanca II au corespondent morfologic pe ceramica de la Străulești”; în acest scop se citește rândul “4.Dulceanca II”, la corespondență cu coloana 10 (=Străulești), unde citim cifra 1; invers, pe rândul “10.Străulești”, avansăm până la coloana 4 și aflăm că 5 piese de la Străulești au corespondent morfologic la Dulceanca II.

            Desigur, la interpretarea acestui tabel, cu cifre absolute, se va ține cont de mărimile foarte inegale ale loturilor de ceramică clasificată (v. tabelul de deschidere, supra). Pentru a ușura această sarcină, s-a alcătuit un al treilea tabel (infra), cu raportarea procentuală a corespondențelor.

 


TABEL (3) DE INCIDENȚĂ TIPOLOGICĂ

- situri ale culturii Ipotești-Cândești, procente -

 

locație                             1            2            3            4            5            6            7            8            9            10          11          12          13          14

 

1.Gropșani - Gura Gurg.                           46,2       46,2       61,5       61,5       65,4       11,5       30,8       30,8       0            0            0            0            0

2.Gropșani - Ovrei                        100                      0            50,0       50,0       50,0       16,7       50,0       50,0       0            0            0            0            0

3.Dulceanca IV                              20,0       0                          100        60,0       20,0       40,0       30,0       0            0            0            0            0            0

4.Dulceanca II                               46,7       13,3       66,7                     66,7       60,0       26,7       20,0       0            6,7         13,3       0            0            0

5.Dulceanca I                                47,4       36,8       31,6       84,2                     57,9       21,1       21,1       0            15,8       13,3       0            0            0

6.Soldat Ghivan                            24,0       16,0       4,0         40,0       40,0                     4,0         28,0       0            0            28,0       4,0         4,0         0

7.Ciurel                                           25,0       25,0       27,8       55,6       55,6       25,0                     36,1       0            0            0            0            0            0

8.Budureasca                               5,9         5,9         17,6       29,4       29,4       29,4       29,4                     5,9         29,4       11,8       0            0            0

9.Vadu Codrii                                66,7       66,7       0            0            0            0            0            0                          0            16,7       0            0            0

10.Străulești                                  0            0            0            33,3       33,3       0            0            33,3       0                          13,3       20,0       0            0

11.Sărata Monteoru                     0            0            0            9,1         9,1         18,2       0            0            0            18,2                     0            0            9,1

12.Cățelu Nou                               0            0            0            0            0            33,3       0            0            0            33,3       0                          0            0

13.Târgșor                                     0            0            0            0            0            25,0       0            0            0            0            0            0                          0

14.Băleni                                        0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            66,7       0            0           

 

            Aici se poate citi, mult mai explicit, că 6,7% din materialul ceramic de la Dulceanca II are corespondent la Străulești, dar 33,3% din formele de la Străulești au corespondent la Dulceanca II. Asemenea inegalități am mai întâlnit și discutat pentru ceramica slavă. Din nefericire există mai mult de o interpretare posibilă; interpretarea cronologistă ar spune că tipul morfologic X cunoaște la Străulești momentul de maximă expansiune, în timp ce la Dulceanca II se află la unul dintre capetele de evoluție (început sau sfârșit); interpretarea difuziunii teritoriale ar spune că tipul X este caracteristic la Străulești, are o difuziune spațială relativ redusă și se găsește într-un număr mult mai mic de exemplare la Dulceanca II. Există și alte posibile interpretări, dar este suficient să spunem că cele două enunțate oferă singure o diversitate apreciabilă de situații, fiindcă sunt posibile amândouă în același timp, deci nu sunt ipoteze exclusive.

            Desigur, loturile cu un număr suficient de piese clasate (peste 15) oferă o imagine reciprocă relativ semnificativă, care se pretează la interpretări, în timp ce corespondențele loturilor foarte mici (Târgșor, Băleni) pot fi destul de întâmplătoare, iar cifrele trebuiesc luate cu cea mai mare rezervă.

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE – sinopsis analogii pentru Câmpia Română