SECȚIUNEA V – tabele (continuare)

 

K. Cronologia atacurilor barbare în Peninsula Balcanică

cu mențiunea bazelor ipotetice de acțiune

- tabel sinoptic -

 

Data1    Data2           În acțiune                                          Teritoriul                                        Baza

 

469                                huni                                                                    Thracia                                                                    Dunărea de Jos

473                                gepizi                                                                 Pannonia II                                                             Dunărea Mijlocie

493                                bulgari (cutriguri)                                             Thracia                                                                    Dunărea de Jos

499                                bulgari (cutriguri)                                             Thracia                                                                    Dunărea de Jos

502                                bulgari (cutriguri)                                             (Illyria și) Thracia                                                  Dunărea Mijlocie?

504                                ostrogoți > bulgari; > gepizi                           pr. Pannonia Secunda                                         (bulgari la Dunărea Mijlocie)

505                                gepizi (&) > romani (bulgari)                         Illyria (Morava)                                                       Dunărea Mijlocie

510                                heruli (colonizați)                                             pr. Pannonia Sec.                                                 Dunărea Mijlocie

513            517             Răscoala Vitalian (huni,                                 Thracia                                                                    Dunărea de Jos

                                       bulgari, goți, sciti?)                                                                                                                          

517                                gepizi                                                                 pr. Maced. Sec., Maced Prim.,                            Dunărea Mijlocie

                                                                                                                   Thessalia, Epir                                                     

518                                anți                                                                     Thracia                                                                    Dunărea de Jos

528                                "huni" (cutriguri?)                                             pr. Scythia, Moesia, Thracia                                Dunărea de Jos

528            530             slavi                                                                    pr. Scythia, Moesia                                               Dunărea de Jos

530                                gepizi                                                                 Illyria                                                                        Dunărea Mijlocie

530                                "huni" (cutriguri?)                                             Thracia                                                                    Dunărea de Jos

530            533             "huni" (cutriguri, anți, slavi?)                          Nordul Dunării                                                       Dunărea de Jos

533            534             slavi                                                                    Nordul Dunării                                                       Dunărea de Jos

535                                "bulgari"                                                             pr. Moesia                                                              Dunărea de Jos

536                                gepizi                                                                 Illyria și pr. Dacia                                                  Dunărea Mijlocie

539            540             "bulgari"                                                             Illyria, Casandrea, Constantinopole                 Dunărea Mijlocie

540                                "huni" și slavi                                                    Thracia, Constatinopole                                      Dunărea de Jos

544                                anți                                                                     Thracia                                                                    Dunărea de Jos

544                                "bulgari"                                                             Illyria                                                                        Dunărea Mijlocie

545            546             slavi                                                                    Thracia                                                                    Dunărea de Jos

546                                longobarzi                                                         Dalmatia, Epir                                                       Dunărea Mijlocie

546                                anți                                                                     Turris                                                                       Dunărea de Jos

548                                slavi                                                                    Illyria, Epidamn                                                     Dunărea Mijlocie

550                                slavi                                                                    Moesia, Thracia, Macedonia Prima                  Dunărea de Jos

550                                slavi                                                                    Illyria, Dalmatia                                                     Dunărea Mijlocie

550            551             slavi                                                                    Illyria, pr. Thracia. Astice                                      Dunărea Mijlocie

551                                cutriguri                                                             Illyria                                                                        Dunărea Mijlocie

551            552             slavi                                                                    Illyria                                                                        Dunărea Mijlocie

559                                cutriguri (slavi asociați)                                  Thracia                                                                    Dunărea de Jos (Bugeac)

562                                bulgari                                                               Thracia                                                                    Dunărea de Jos (Bugeac)

563            565             avari                                                                   Bugeac                                                                   Dunărea de Jos (Bugeac)

567                                avari                                                                   Tisa-Dunăre                                                          Dunărea Mijlocie

567                                gepizi (în retragere)                                         Transilvania                                                           Dunărea Mijlocie

568                                avari la Sirmium; cutriguri în Dalmația        Sirmium, Dalmația                                               Dunărea Mijlocie

578                                slavi                                                                    Thracia                                                                    Dunărea de Jos

578            579             avari contra slavi                                              Moldova de sud                                                     Dunărea Mijlocie,

                                                                                                                                                                                                    Dunărea de Jos

579            582             avarii ocupă Sirmium                                     Sava inferioară                                                      Dunărea Mijlocie

581            584             slavi                                                                    Thracia, Elada                                                       Dunărea de Jos

584            585             avari, slavi                                                         Illyria, Thracia, Europa                                         Dunărea Mijlocie

586            587             avari; slavi - asediu Thessalonic                 Illyria, Thracia                                                        Dunărea Mijlocie

588            589             slavi                                                                    Thracia                                                                    Epir?

593                                avari și slavi                                                      Thracia                                                                    Dunărea Mijlocie

594                                romani (Priscus) > slavi                                 Câmpia Valahă                                                     Dunărea de Jos

595                                romani (Priscus) > slavi                                 Banat sau Oltenia                                                 Cazane (aval sau amonte)

595                                romani (Petrus) > slavi;                                  Moesia; Oltenia                                                     Dunărea de Jos;

                                       bulgari (cutriguri?)                                                                                                                            Dunărea Mijlocie?

596                                romani (Priscus) > cutriguri și avari            Moesia Prima                                                        Dunărea Mijlocie

597                                avari (și slavi)                                                   Thracia                                                                    Dunărea Mijlocie

599                                romani (Priscus) > avari și aliați                  Banat                                                                       Dunărea Mijlocie

599            600             retragerea lui Comentiolus                           Thracia                                                                    Dunărea de Jos (?)

                                       (blocată de slavi?)                                                                                                                           

601                                avari                                                                   pr. Dardania                                                           Dunărea Mijlocie

602                                romani > slavi                                                  Oltenia?                                                                  Dunărea de Jos

602                                avari > anți                                                        Moldova de sud                                                     Dunărea Mijlocie;

                                                                                                                                                                                                    Dunărea de Jos

 

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE – circulație monetară