L. Distribuția cronologică a monedelor pe provincii

 

            Notă: Situația statistică este realizată după OBERLÄNDER 2000 (teză de doctorat, nepublicată la această dată), după mai multe tabele, răspândite practic în toată lucrarea, sau chiar prin prelucrarea unor pasaje de text (care nu au fost prezentate tabelar de autor). Reputatul numismat prezintă datele în alt format, ceea ce mă obligă la explicații. Evident, într-o prezentare absolut fidelă a datelor, monedele care se datează precis sunt prezentate ca atare, iar monedele care nu se pot data decât pe un interval (ex. 512/13-517/8) – de asemenea. Pentru acest fel de date va trebui consultată lucrarea originală (care, nu mă îndoiesc, va deveni curând publică, spre beneficiul întregii comunități istorice). Astfel de date sunt însă greu de reprezentat pe ani, cu atât mai mult cu cât situațiile de acest fel sunt numeroase. Personal am optat pentru o variantă de afișare mai puțin ortodoxă, însă mai explicită, în care am transformat intervalele în raportări anuale fracționare. De exemplu, dacă pe un interval de 6 ani există 4 monede pentru un teritoriu de referință, coeficientul fracționar este de 0,667 monede per an. La acești coeficienți sunt adăugate numărul de monede datate pentru fiecare an bizantin, rezultând cifre cu zecimale (ex. 0,55 sau 0,22).

            Situația statistică raportează numărul de monede per an, nu valoarea lor absolută. Aceasta este schimbătoare, funcție de politica financiară a Imperiului, care a fluctuat de mai multe ori, în secolul al VI-lea, ori în sensul inflației, ori prin măsuri deflaționiste. Orientativ, aceste mișcări ale valorilor sunt marcate pe coloana Observații. Chiar și așa, sunt numărate împreună monede cu nominal foarte diferit. Pentru detalii, evident, este necesară consultarea lucrării de specialitate. Acest tabel are aici doar importanța de a sesiza diferențele pe orizontală, respectiv desincronizările de circulație monetară (cu toate rezervele de considerat pentru această sintagmă) în teritorii diferite[1].

 

TABELUL[1] În original, tabelul (vezi fișierul următor) are celulele umbrite, funcție de numărul de monede/ an, ceea ce ușurează înțelegerea situației. Aceste umbriri dublau practic mărimea fisierului, asa încât am renunțat, prezentând un tabel simplu.