CUPRINS VOLUMUL II – ANEXE TEHNICE

 

 

SECȚIUNEA I

MEMORATOR

 

A. Memorator INFORMAȚII PRIMARE

B. Memorator INFORMAȚII SECUNDARE

C. Memorator MĂSURĂTORI

D. CAZUISTICĂ

E. ECARTURI PENTRU ANALOGIA AUTOMATĂ

F. ECARTURI PENTRU ANALOGIA RELATIVĂ

G. Formule de ESTIMARE A VOLUMULUI (capacității, pentru recipiente curente - oale)

H. Formule de ESTIMARE A VOLUMULUI (capacității, pentru recipiente cu segment cilindric)

I. Memorator ACCIDENTE MORFOLOGICE

J. Memorator CODUL ELEMENTELOR DESCRIPTIVE ALE MORFOLOGIEI BUZELOR VASELOR CERAMICE:

K. Memorator ANSE

K.1. Configurația de prindere:

K.2. Secțiuni și profile

L. Memorator FABRICAȚIE

L.1. Culorile pastei ceramice

L.2. Duritatea (peretelui recipientului)

L.3. Rugozitatea

L.4. Textura

L.5. Natura incluziilor ("degresanților")

L.6. Mărimea incluziilor

L.7. Frecvența incluziilor

L.8. Aspectul suprafeței

M. Memorator DECOR

M.1. Tehnici decorative

M.2. Motive decorative (pattern-uri)

M.3. Descriptori spațiali

M.4. Registre

M.5. Calitatea decorului

N. Scheme de organizare a fișelor

O. Tabelele (și câmpurile) aplicației Compas

 

 

SECȚIUNEA II

CERAMICĂ SLAVĂ

 

A. CATALOGUL PIESELOR CERAMICE CLASIFICATE

B. MEDIILE MORFOLOGICE ALE GRUPELOR MORFOLOGICE SLAVE

 

 

SECȚIUNEA III

CERAMICA CLASIFICATĂ DIN CÂMPIA ROMÂNĂ

 

A. CULTURA IPOTEȘTI-CÂNDEȘTI – CATALOG DE PIESE CERAMICE CLASIFICABILE

B. MEDII ALE GRUPELOR MORFOLOGICE IPOTEȘTI-CÂNDEȘTI

 

 

SECȚIUNEA IV

GRAFICE, COMENTARII

 

A.1. Analiză tipologică cultura Chilia-Militari

A.2. Cultura Chilia-Militari - clasificarea morfologică finală

A.3. Volumetrie  - Chilia-Militari

B.1. Soporu de Câmpie (necropola)

B.2. Noșlac (necropola)

C.1. Oltenia Roman㠖 oale borcan (roman timpuriu)

C.2. Analiza volumetrică (Oltenia romană)

D. Sarmați (necropole Basarabia)

E. Mogoșani (necropolă Cerneahov)

F.1. Cireșanu (comentarii generale)

F.2. Analiza grafică a aspectului cultural Cireșanu (morfologie)

F.3. Analiza jumătăților superioare (aspectul Cireșanu)

G.1. Iatrus II (oale borcan și similare – roman târziu)

G.2. Volumetrie Iatrus (pe grupele de morfologie generală, fără amfore)

G.3. Capacitatea amforelor (Iatrus)

H.1. Botoșana – morfologie vase întregi

H.2. Clasificarea jumătăților superioare (Botoșana)

H.3. Suceva-Șipot

I.1. Capidava (lot vase lucrate cu mâna)

I.2. Garvăn-Popina

J.1. Praga (analiza morfologică)

J.2. Slovacia (morfologie)

J.3. Slovacia – (capacități)

J.4. Polonia (introducere și morfologie)

J.5. Analiza claselor de capacitate (Polonia)

concluzii Polonia

J.6. Ucraina (mediul Korceak, morfologie)

J.7. Capacități (Ucraina)

J.8. Cultura Penkovka

K.1. Codân – grafice morfologice

K.2. Studiu de volumetrie (Codân)

K.3. Codân – analiză jumătăți superioare de vase

K.4. Analiză transcultural㠖 Bucovina (Codân-Polonia S-Korceak VII)

K.5. Rașcov 3 – analiză morfologică (vase întregi)

K.6. Analiza volumetrică (vase întregi - Rașcov)

K.7. Rașcov – morfologia jumătăților de vas

K.8. Rașcov – studiu de axă culturală (Rașcov, Codân, Slovacia, Polonia, Ucraina)

K.9. Comparația dimensiunilor metrice și a claselor de capacitate (aceleași)

L. Clasificarea morfologică generală a lumii slave primitive

M.1. Ipotești

M.2. Dulceanca I: filtrul tipologic

M.3. Dulceanca I - comparația între vase întregi și fragmentare

M.4. Volume superioare Dulceanca I

M.5. Dulceanca II - filtrul tipologic

M.6. Dulceanca IV (morfologie)

M.7. Dulceanca IV – capacități

M.8. Dulceanca – clasificarea microregională

M.9. Dulceanca – studiu de capacități

N.1. Ciurel. Analiza morfologică a vaselor întregi

N.2. Analiza morfologică a jumătăților superioare (Ciurel)

N.3. Analiza jumătăților inferioare (Ciurel)

N.4. Analiza volumetrică (Ciurel)

N.5. Considerații tehnologice asupra grupelor morfologice (Ciurel)

N.6. Soldat Ghivan – analiza morfologică

N.7. Analiza jumătăților superioare (Soldat Ghivan)

N.8. Soldat Ghivan - analiza grupelor de capacitate

O.1. Străulești (Măicănești și Lunca), morfologie

O.2. Realocarea grupelor morfologice Străulești în grupele regionale CR (= Câmpia Română)

O.3. Străulești și Cățelu Nou. Aspectul Străulești

P.1. Sărata Monteoru

P.2. Budureasca (morfologie)

P.3. Budureasca (volume)

R.1. Gropșani; generalități

R.2. Gropșani - analiza morfologică (vase întregi)

R.3. Gropșani – analiza jumătăților de vas

R.4. Groșani – concluzii morfologice

R.5. Volume Gropșani

R.6. Vadu Codrii (nivel Ipotești-Cândești final) - teste morfologice

S.1. Bratei – grafice comparative de similitudine

S.2. Bratei (așezările 1 – niv. C și 2 – niv. A și B) – vase întregi

S.3. Bratei (așezări VI final și VII) clasificarea jumătăților de vas

T.1. Clasificarea generală a ceramicii din Câmpia Română

T.2. Corespondențe între clasificare și înseriere (grupe Câmpia Română)

U.1. Comparație Câmpia Român㠖 teritoriile slave primitive

U.2. Grupe interculturale comune (slav timpuriu – Câmpia Română)

U.3. Grafice de paralelism cultural (grupe slave – grupe CR)

 

 

SECȚIUNEA V

TABELE

 

A. Analogii relative

A.1. Corelare tipologică după înălțime

A.2. Corelație tipologică după unghiurile specifice

B. Tabele recapitulative Slovacia

C. Codân – analiză generală

D.1. Seria morfologică a teritoriilor slave arhaice

D.2. Comentarii la tabela serială a lumii slave

D.3. Tabela analogică a grupelor morfologice slave

E.1. Seria tipologică a morfologiei vaselor borcan din Câmpia Română

E.2. Comentarii la tabela serială a ceramicii Ipotești-Cândești

E.3. Tabela sinoptică a grupelor mofologice Ipotești-Cândești

F. Agregarea schemelor decorative (cultura Ipotești-Cândești)

G. Fracturi morfologice (ceramică Ipotești-Cândești)

H. Buze, oale-borcan – tabele analitice

·         Gropșani, Ipotești, Dulceanca I a, Dulceanca I b, Dulceanca II, Dulceanca IV, Soldan Ghivan, Ciurel ; comparație Iatrus

I. Baze de vas

·         Gropșani, Dulceanca, Soldat Ghivan, Ciurel

J.1. Gropșani – statistică funcțională

J.2. Situri bucureștene – statistica funcțională

J.3. Situația statistică a grupelor funcționale la Dulceanca

K. Cronologia atacurilor barbare în Peninsula Balcanică

L. Distribuția cronologică a monedelor pe provincii (Dunărea de Jos)

 

 

SECȚIUNEA VI

IZVOARE LITERARE

 

Cronologia atacurilor transdanubiene și analiza componentelor etnice și geografice

·         anii 469-526

·         anii 527-535

·         anii 536-549

·         anii 550-565

·         anii 565-584

·         anii 585-593

·         anii 594-595

·         anii 595-599

·         anii 600-626

 

ÎNAPOI LA INDEX

CUPRINS VOLUMUL III