ANEXE – SECȚIUNEA IV (continuare)

 

J.5. Analiza claselor de capacitate (Polonia) – continuare (analize regionale)

 

GRAFIC 12

Analiza distribuției volumelor superioare pentru Polonia sudică nu arată cu claritate decât o grupare destul de bine profilată în jur de 2,5 l. Raportul volum superior/ volum total, la vase întregi este, 46%. Media tuturor vaselor cu Cs întreg, cu volum superior peste 2 litri, este de 2,6757 l, de unde se deduce un volum total mediu de 5,7 litri, aproape de cei 6 litri deduși de pe vasele întregi.

Urmărind numai vasele fazei 2 - mai numeroase - se profilează și restul grupelor:

2 exemplare de aproape 1,5 l. (corespunzând unui volum total în jur de 4 litri ?)

6 exemplare în jur de 1 litru (corespunzând unui volum în jur de 2 litri - cele trei exemplare întregi din această clasă au volume totale de acest tip)

alte 3 vase greu de încadrat, de o parte și de alta a liniei de 0,5 l.

3 exemplare între 0,2 și 0,25 l, corespunzând unei grupe care, teoretic, are 0,5 l; care este multiplul acestei grupe? Respectând modelul ternar (divizibilitate cu 3), clasa de 0,5 l. ar fi a 12-a parte a clasei de 6 litri; dacă această clasă ar avea peste 0,6 l., atunci ar putea fi a 3-a parte a clasei de 2 litri

            În fine, ar fi de spus că, paralel cu ajustarea formelor la standardele ceramicii slave ucrainiene, nu este exclus să se fi produs, în faza a doua (sec. VII) o ajustare chiar a claselor de volum. Interferarea celor două tipuri de măsuri poate împiedeca înțelegerea sistemului. De aceea am analizat separat faza a doua.

 

GRAFIC 13

 

Studiind din nou vasele întregi, constatăm că lista grupei de SE (oricum, destul de scurtă) nu are decât un singur vas de 6 litri. În ce privește celelalte două grupe prezumate (de 4 și 2 litri), zonele cele mai bine reprezentate sunt cele între 3,38-3,95 l. (4 exemplare) și 1,64-1,95 l. (3 exemplare). Așa încât schema 6 - 4 - 2 litri este cu totul ipotetică.

Analiza jumătăților superioare (care nu au o proporție fixă în volumul total) nu ne ajută foarte mult. Ca întotdeauna, această analiză desconspiră grupele rare (aici, cele mici, sub 1 litru volum total, și cele mari, de 10 litri și mai mult). În rest, cel puțin aparent, grupele de 2 și 4 litri sunt relativ observabile, dar nici de această dată grupa de 6 litri nu se vede. Ceea ce se poate presupune, din graficul de mai sus, ar fi, din contră, existența unor grupe de 8, 12, 16 și 24 de litri (ceea ce este cu totul altceva). Existența, pentru aceste grupe mari, numai a jumătăților superioare, face ca orice concluzie fermă să fie imposibilă.

Ca și în cazul sitului Korceak VII, la sfârșitul analizei persistă dubiul asupra existenței unui standard de volum, acest rol putând fi jucat de vasele mari (din care s-au păstrat foarte puține, fragmentare), pe care nu se pot trage concluzii asupra sistemului de măsuri. Este interesant de observat că pentru Câmpia nord-dunăreană nu am întâmpinat astfel de dificultăți.

Faptul că grupele volumetrice nu pot fi puse în evidență - nu înseamnă că ele nu există. De altfel, ele nu pot fi puse în evidență decât pe desene foarte fidele; cele mai mici aproximări duc la denaturări volumetrice - mult mai severe decât cele morfologice. În concluzie, se poate formula un dubiu asupra acurateții acestor desene.

 

Dacă analizele volumetrice zonale nu dau rezultate - nu înseamnă imediat că clasele volumetrice sunt absente. Este posibil ca comunități diferite - chiar dacă învecinate geografic - să nu folosească aceleași unități de măsură. Departajările zonale folosite au fost mai degrabă convenționale, fără a pleca de la un studiu amănunțit al legăturilor morfologice. În această situație, ar trebui testat comportamentul vaselor sit cu sit. Din lotul avut la dispoziție, doar două situri - Bachórz 16 (zona SE) și Kraków- Nowa Huta 1 (zona Sud) - au un număr suficient de exemplare pentru analiză pentru jumătățile superioare, și de abia cel din urmă un număr de vase întregi - 11 - care, la limită, ar putea fi analizate.

GRAFIC 14. Kraków- Nowa Huta 1. Vase întregi.

De data aceasta avem două grupări foarte clare, care transcend toate erorile - respectiv cele de execuție și cele de desen. Proba faptului că nu sunt grupări întâmplătoare (prezumția caracterului întâmplător al unei grupări este invers proporțională cu numărul de vase - aici, mic) se găsește în divizibilitatea cifrelor 6 și 2, confirmând presupunerea anterioară a unui sistem de măsură cu multipli lui 3.

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIC 15. Kraków- Nowa Huta 1. Toate jumătățile superioare.

Acest grafic este mai puțin clar, ceea ce este firesc: jumătățile superioare nu au proporție fixă în volumul total§. Chiar și așa, câteva lucruri sunt vizibile.

Cea mai numeroasă este grupa cu volume prezumate în jur de 2 litri. Urmează, ca număr de reprezentanți grupa cu volume prezumate în jur de 6 litri. În afara acestor grupe principale, vizibile și pe graficul vaselor întregi, mai există, cu certitudine, o grupă de vase mici, cu volume prezumate în jur de 1 litru, o grupă a vaselor mari, dintr-o clasă superioară celei de 6 litri (dar de mărime neprecizabilă), și cu oarecare probabilitate, o grupă intermediară de 4 litri.

 

 

GRAFIC 16. Bachórz 16. Jumătăți superioare. Aici avem un număr și mai mic de piese. De aceea și concluziile sunt mai vulnerabile.

Și aici, grupa cea mai numeroasă este cea cu volum prezumat de 2 litri. Grupa de 4 litri, părelnică la Cracovia, este aici prezentă într-un număr convingător. În schimb, absentează grupa de 6 litri (probabil întâmplător). Și aici se poate presupune existența unui vas mic, din clasa teoretică de 1 litru, dar apar și două exemplare din clase mai mari, probabil de 8, respectiv 12 litri.

Există o probabilitate serioasă ca, deși în ambele situri, de Sud și SE, există o grupă dominantă de 2 litri, sistemul de măsură să fie diferit (absența grupei de 6 litri, foarte bine reprezentată la Cracovia, este un semnal în acest sens). De altfel, între cele două zone apar și diferențe în preferințele pentru grupele morfologice.

 

ÎNAPOI LA ANALIZA VOLUM GLOBALĂ POLONIA

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

vezi concluzii Polonia

MAI DEPARTE - Ucraina§ La momentul realizării acestei analize nu găsisem încă soluția deducerii volumului pe principiul solidarității grupelor morfologice, prezentă în câteva analize realizate spre perioada finală de pregătire a tezei