Eugen S. Teodor

 

CERAMICA DE UZ COMUN DIN MUNTENIA DE LA SFÂRȘITUL VEACULUI AL V-LEA

PÂNĂ LA MIJLOCUL VEACULUI AL VII-LEA

 

- teză de doctorat –

 

 

corespondența la esteo60ATyahoo.co.uk