Lucrări

Vizitatorului i se recomandă să-mi viziteze şi pagina de Academia.edu, care este mai uşor de actualizat (şi, în consecinţă, mai frecvent), în special pentru lucrările mai recente.

 

Cărţi/ Books

Eugen S. Teodor - Manual de bune practici în cercetarea arheologică a obiectivelor liniare. Concluziile metodologice ale proiectului de cercetare Limes Transalutanus, Academia edu, secţiunea Draft, sept. 2017

a fost un 'punct' de bifat la predarea proiectului Limes Transalutanus, deşi nu a fost prevăzut drept 'carte'; prin urmare, fiindcă, practic, a ieşit o carte, o amintesc aici; nu are 'editură', dar are ranking pe Academia; o propun spre lectură celor care au job-uri de performat în câmp; este un ´martor´ tehnologic la nivelul anului 2017, iar în câţiva ani va fi la capitolul 'istoria arheologiei'

Eugen S. Teodor (ed.) - Tracing Linear Archaeological Sites, Symposium held in Pitești, 1st of July 2017, Editura Cetatea de Scaun: Târgovişte, 2017

Eugen S. Teodor (ed.) - Arheologia peisajului şi frontiera romană, Lucrările Simpozionului din 20 noiembrie 2015, Editura Cetatea de Scaun: Târgovişte, 2016

Eugen S. Teodor - The Invisible Giant: Limes Transalutanus. An overview south of Argeş River. Editura Cetatea de Scaun: Târgovişte, 2015.

Eugen S. Teodor - Uriaşul invizibil: Limes Transalutanus. O reevaluare la sud de râul Argeş, Editura Cetatea de Scaun: Târgovişte, 2013.

Notă: Prima ediţie apărută (31 mai) este un hard-copy, exclusiv în limba română; într-un răstimp de aproximativ o lună este aşteptată versiunea electronică (pdf securizat), a cărui preţ de distribuţie va fi 35% din preţul hard-copy (estimare). Într-un viitor mai greu de prognosticat, dar nu îndepărtat, va exista şi o versiune engleză a cărţii. La momentul acestei note (1 iunie), pe site-ul editorului sunt disponibile, la liber, următoarele: Cuprinsul, Introducerea (este, în fapt, Capitolul 1, cu enunţul de intenţii), şi trei liste (a ilustraţiilor, a tabelelor şi indexul geografic).

Separat de acestea, mai pun la dispoziţia prietenilor mei următoarele: Capitolul 2 (descrierea segmentului sudic, de la Flămânda la Gresia), Capitolul 6 (probleme generale, respectiv ceva teorie) şi Anexa 1 (transcrieri după notele lui Pamfil Polonic), adică un eşantion din fiecare dintre cele trei părţi majore ale cărţii: Secţiunea descriptivă, Secţiunea analitică şi Secţiunea documentară.

Sorin Paliga, Eugen S. Teodor - Lingvistica şi arheologia slavilor timpurii. O altă vedere de la Dunărea de Jos, Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2009.

Notă: fiindcă nu-mi permit să pun în circulaţie tot textul, fără acordul d-lui Paliga, am să pun mai jos link-uri (pdf) către capitolele care îmi aparţin (sau care sunt comune, precum ar fi capitolul 8, concluziile sau primele două anexe), cu atât mai mult cu cât tirajul de la editură nu este epuizat (v. http://www.cetateadescaun.ro)

Eugen S. Teodor, Ovidiu Ţentea (eds) - Dacia Augusti Provincia. Crearea Provinciei. Actele simpozionului desfăşurat în 13-14 octombrie 2006, Bucureşti, Târgovişte: Muzeul Naţional de Istorie a României, 2006. pdf-uri

Eugen S. Teodor - Sistemul Compas. Studiu de morfologie analitică numerică, aplicat ceramicii uzuale din perioada de migraţie a slavilor. Bucureşti: Muzeul Naţional de Istorie a României, 1996.

Deocamdată nu am o versiune digitală. Cartea este importantă, fiind la geneza sistemului de morfologie numerică practicat ulterior, însă partea sa esenţială se găseşte în teza de doctorat, capitolul 1 (partea teoretică, aproape fără modificări), iar teza în sine, pe aproape toată lungimea ei, este o aplicaţie Compas.

 

Teza de doctorat/ PhD dissertation

Ceramica uzuală din Muntenia, de la sfârşitul veacului al V-lea până la mijlocul veacului al VII-lea, Universitatea A.I. Cuza Iaşi, 2001.

Link către versiunea html

 

Studii în volume colective/ Studies in collective volumes

Eugen S. Teodor - Historical Outcomes at the end of an Archaeological Project: Limes Transalutanus, Arheovest 5, In Honorem Doina Benea. Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 25 nov. 2017, JATEPress Kiadó, 2017, 885-907. pdf

Eugen S. Teodor - Planimetry and topography of the Trajan’s Wall north of Danube’s Mouths. Early Statements, Tracing Linear Archaeological Sites, Symposium held in Pitești, 1st of July 2017, E.S. Teodor (ed.), 45-50. pdf

Eugen S. Teodor - The Archaeological Concepts of 'Site' and 'Non-Site' from a Landscaper Perspective, Tracing Linear Archaeological Sites, Symposium held in Pitești, 1st of July 2017, E.S. Teodor (ed.), 15-24. pdf

Eugen S. Teodor, Florin Chivoci - A Roman Frontier crossing the City, Tracing Linear Archaeological Sites, Symposium held in Pitești, 1st of July 2017, E.S. Teodor (ed.), 25-34, pdf

Valentina Cetean, Eugen S. Teodor, Aurora Peţan - Începuturi de cercetare a fortificației liniare Cioclovina-Ponorici. Informații arheologice, mineralogie și alte analize de laborator, Arheovest 4, In Honorem Adrian BEJAN, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Timișoara, 26 noiembrie 2016, 693-714, 2016. pdf

Eugen S. Teodor - How Effective is the Law's protection? Limes Transalutanus case, Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic din România şi Republica Moldova, S. Musteaţă (ed.), Chişinău: Arc, 2016, 31-46. pdf

Eugen S. Teodor - O devenire: arheologia peisajului şi frontiera romană, Arheologia peisajului şi frontiera romană, 2016, 5-26. pdf

Eugen S. Teodor - Frontiera văzută de sus. Cercetări pe sectorul argeşean al Limes Transalutanus, in Arheologia peisajului şi frontiera romană, 2016, 27-56. pdf

Constantin Haită, Eugen S. Teodor - Sondaje sedimentologice şi geologice la Valea Mocanului, Arheologia peisajului şi frontiera romană, 2016, 57-66. pdf

Eugen S. Teodor - De pază pe Limes Transalutanus. Despre turnurile de pe segmentul sudic, Arheologia peisajului şi frontiera romană, 2016, 67-96. pdf

Eugen S. Teodor - Stadiul identificării aşezărilor civile pe frontiera transalutană, Arheologia peisajului şi frontiera romană, 2016, 97-122. pdf

Eugen S. Teodor, Ion Dumitrescu, Florin Chivoci - Segmente ale drumului roman între Câmpulung şi Dragoslavele, Arheologia peisajului şi frontiera romană, 2016, 123-140. pdf

Eugen S. Teodor - Terminologie descriptivă în toponimia din vestul Munteniei, Arheologia peisajului şi frontiera romană, 2016, 147-192. pdf

Eugen S. Teodor – A Romanian World Heritage Linear Site? Unsolved issues, in AD FINEM IMPERII ROMANI. Studies in Honour of Coriolan H. Opreanu, Sorin Cociş et al. (eds.), Cluj-Napoca: Mega, 2015, 373-390. pdf

Eugen S. Teodor – Landscape Restitution and War Games: The Gate of Invasions, in Ancient Linear Fortifications on the Left Bank of the Lower Danube, V. Sîrbu, C. Croitoru (eds), Cluj-Napoca: Mega, 2014, 111-142. pdf

Eugen S. Teodor, Marian Virgolici – Cercetări de diagnostic asupra originii chihlimbarului din cimitirul de la Câmpina, in Alin Frînculeasa (autor principal), Cimitirul din epoca bronzului de la Câmpina (jud. Prahova), Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2014, 145-168. pdf

Eugen S. Teodor – Detecţia de metal între drepturile omului şi agresiune culturală, in Arheologia şi politicile de protejare a patrimoniului cultural în România, Sergiu Musteaţă (ed), Chişinău-Iaşi: Arc, 2014, 43-59. pdf

Eugen S. Teodor, Costin Croitoru – A method for the evaluation of the dykes. Case study for 'Athanaric's Wall', In Memoriam Liviu Măruia, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, A. Stavilă et al. (eds), Timisoara, Szeged: JATEPress Kiadó, 2013, 657-679. pdf

Eugen S. Teodor – The Border area between Moesia Secunda and Scythia Minor in a topographical approach, in Identităţi culturale, locale şi regionale în context european. Studii de arheologie şi antropologie istorică. In memoriam Alexandri V. Matei, Horea Pop et al. (ed), Cluj-Napoca, Zalău: Mega, 2010, 421-438 /volum distribuit în 2012/. pdf

Eugen S. Teodor – Handmade pottery from the Late Roman Fortress at Capidava, in Între stepă şi Imperiu (Between the Steppe and the Empire). Studii în onoarea lui Radu Harhoiu. A. Măgureanu, E. Gáll (eds), Bucureşti: Ed. Renaissance, 2010, 211-24. pdf

Eugen S. Teodor – Pottery Shape Evidence and the Formation of the Avaric Khaganat, in Studia Antiqua et Medievalia. Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblata, D. Aparaschivei (ed), Bucureşti: Ed. Academiei, 2009, 455-76.

Eugen S. Teodor – Roman fort from Răcari (Dolj County, Romania) and its four stages. Plannimetry, stratigraphy and chronology, in Field researches 2003-2006, in Proceedings of the XXth Congress of the Roman Frontiers, 4-11 Sept. 2006, Léon, Spain, 2009, vol. 2, 1524-39.

spre ruşinea mea nu am o copie; cartea este totuşi disponibilă pe Google Books, şi o găsiţi cu şirul de căutare din acest link (a doua ocurenţă):

Eugen S. Teodor – Prima amenajare a castrului de la Răcari (jud. Dolj), Dacia Augusti Provincia. Crearea Provinciei, E.S. Teodor, O. Ţentea (eds), 2006, 219-35. pdf

Eugen S. Teodor – A Shadow of a Frontier. The Walachian Plain during the Justinianic Age, in Borders, Barriers, and Ethnogenesis, Florin Curta (ed), Turnhout: Brepols, 2005, 205-45.

Neavând drepturi de copyright, nu îmi permit să pun online versiunea digitală a capitolului. Pentru a evita însă decepţia totală a prietenilor, am să pun totuşi cuprinsul cărţii şi un extras din articol - partea finală, cu rol concluziv - On Light and Darkness; vezi însă lista periodicelor româneşti din 2003, unde apare o versiunea românească a materialului.

Eugen S. Teodor – An Update for "Ipoteşti-Cândeşti Culture", in Zborník na počest` Dariny Bialekovej, Gabriel Fusek (ed), Nitra: SAV, 2004, 405-14. pdf

Eugen S. Teodor – Ceramica aşezărilor din secolul al VI-lea de la Dulceanca, în Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare, M. Iacob et al. (eds), Tulcea, 2000, 295-343. pdf

Eugen S. Teodor – The Compass method for the estimation of the capacity of pottery vessels, in Proceedings of the 24th CAA, Iasi 1996, BAR International Series (S845), Oxford,  Kris Lockyear, Timothy J.T. Sly, Virgil Mihăilescu-Bârliba (eds), 2000, 25-8.

 

Articole cotate internaţional /ISI and BDI articles

Eugen S. Teodor, Magdalena Ştefan, Alexandru Bădescu - Systematic Field Survey on Limes Transalutanus. Săpata Case, Journal of Ancient History and Archaeology, IV, 2, 2017, 51-76.

Georgiana Badea, Maria C Caggiani, Philippe Colomban, Annarosa Mangone, Eugenia D. Teodor, Eugen S. Teodor, Gabriel L. Radu - Fourier Transformed Raman and Statistical Analysis of Thermally Altered Samples of Amber, Applied Spectroscopy, 69 (2015), 12, 1457-1463 (rezumat)

Eugen S. Teodor, Carmen Bem, Dan Ştefan - A story about one shot from three thousand five hundred, Aerial Archaeology Reaserch Group news no. 51, 2015, 25-31.

Eugen S. Teodor, Magdalena Ştefan - Landscape archaeology along Limes Transalutanus, Journal of Ancient History and Archaeology, I/3, 2014, 31-43.

Eugen S. Teodor, Dan Ştefan – Technological challanges on the Limes Transalutanus, in Antiquity Project Gallery, Nov. 2014, online

E.S. Teodor, I. Petroviciu, G.I. Truica, R. Şuvăilă, E.D. Teodor – The Effect of Accelerated Alteration on Discrimination between Baltic and Romanian amber, Archaeometry, 56, 3, 2014, 460-478 (ABSTRACT)

G.I. Truică, E.D. Teodor, E.S. Teodor, S.C. Liţescu, G.L. Radu – FTIR and statistical studies on amber artefacts from three Romanian arhcaeological sites, Journal of Archaeological Science, 39, 2012, 3524-33. pdf ABSTRACT

R. Şuvăilă, O. Sima, M. Virgolici, C. Ponta, M. Cutrubinis, E.S. Teodor, M.C. Nicolae – Gamma Ray Spectroscopy for artificial contamination effects evaluation in luminiscence dating of artefacts from low depth layers in Southern Romania, Romanian Reports in Physics 64, 2012, 2, 381-6. pdf ABSTRACT

Eugen S. Teodor, et al – Nondestructive analysis of amber artefacts from the prehistoric Cioclovina hoard (Romania), Journal of Archaeological Science, 37, 2010, 2386-96. pdf ABSTRACT

M. Vîrgolici, C. Ponta, M. Manea, D. Neguţ, M. Cutrubinis, I. Moise, R. Şuvăilă, E.S. Teodor, C. Sârbu, A. Medvedovici – Thermal desorption/gas chromatography/mass spectrometry aproach for characterisation of the volatile fraction from amber specimens: A possibility of tracking geological origins, in Journal of Chromatography A, 1217, 2010, 1977-87.

articolele din categoria ISI nu pot fi distribuite liber (datorită unor prevederi contractuale), direct, dar pot fi distribuite on demand (folosiţi adresa de contact)

 

Articole în periodice româneşti/ Articles in Romanian periodicals

Eugen S. Teodor - Cercetări pe Limes Transalutanus. Castrul mare de la Băneasa (Teleorman), Limes. Frontierele imperiului roman în România, 1, 2016, 30-37.

Eugen S. Teodor - New Archaeological Researches at the Roman Fort from Băneasa (Teleorman County), Cercetări Arheologice, 23, 2016, 107- 126.

Eugen S. Teodor, Corina Nicolae - Civilians in the Fort. Răcari Case, Acta Musei Napocensis, 50/I, 2013 (2015), 157-180.

Eugen S. Teodor, Anca Păunescu, Ernest Oberländer-Târnoveanu, Mihai Tomescu – Săpături de salvare la hanul Constantin Vodă (1996), Cercetări Arheologice, 18-19, 2011-2012, 9-78 . pdf

Eugen S. Teodor, Ion Stanciu – About Crosses on wet clay as a cultural marker, Ephemeris Napocensis, 19, 2009, 129-55. pdf

Maria C. Nicolae, Eugen S. Teodor – New considerations regarding the Polovragi tablet, Peuce, SN 7, 2009, 157-70. pdf

Florin Topoleanu, Eugen S. Teodor - Hand-made pottery from Halmyris and its cultural context, Peuce, SN 7, 2009, 347-60. pdf

Eugen S. Teodor – A Haunting Ghost. Notes for an East European History of Morphology, Cercetări Arheologice, 14-15, 2007-2008, 579-94. pdf

Eugen S. Teodor, Monica Macovei – Introducere în conservarea şi restaurarea chihlimbarului, Cercetări Arheologice, 14-15, 2007-2008, 467-75. pdf

Dan Căpăţână, Eugen S. Teodor, Adrian Ioniţă, Bogdan Ciupercă, Alexandru Bădescu – Cetatea de la Tabla Buţii (com. Ceraşu, jud. Prahova) - campaniile arheologice 1995-1996, 1998, Materiale şi Cercetări Arheologice, SN, 4, 2008, 157-82. pdf (10 MB!)

Anca Păunescu, Eugen S. Teodor – La nécropole de Brăneşti-Vadu Anei (le XVI-e siècle), Cercetări Arheologice, 13, 2006, 275-308. pdf

copia digitală a articolului, aşa cum am primit-o de la editori, nu conţine un element cheie: Catalogul mormintelor. L-am adăugat pe pagina de Academia.edu, unde am pus un pdf după fişierul word original.

Eugen S. Teodor – Raport asupra materialului ceramic de secol VI, rezultat în săpătura de salvare din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, Cercetări Arheologice în Bucureşti, 6, 2005, 181-92.

Eugen S. Teodor – Epoca romană târzie şi cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice şi geografice (partea a treia, concluzii), Muzeul Naţional, 16, 2004, 3-38. pdf

Eugen S. Teodor - O frontieră incertă a lumii romane - Câmpia Dunării de Jos în epoca lui Justinian, Cercetări Arheologice, 12, 323- 58. pdf

Eugen S. Teodor – Methodology on the Danube's Bank. Amphorae and Bags at Capidava, Ephemeris Napocensis, 13, 2003, 277-94. pdf

Eugen S. Teodor – About some ‘Slavic pottery’ from Slovenia, Studia Antiqua et Archaeologica, 9, 2003, 399-410. pdf

Eugen S. Teodor – Epoca romană târzie şi cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice şi geografice (partea a doua, de la 565 la 626), Muzeul Naţional, 15, 2003, 3-36. pdf / hărţi separat

Anca Păunescu, Eugen S. Teodor – L'établissement rural médieval des XVI-XVII siècles de Bucureşti-Vadu Anei, Cercetări Arheologice, 12, 2003, 249-74. pdf

Eugen S. Teodor – Epoca romană târzie şi cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice şi geografice (partea întâi, de la 469 la 656), Muzeul Naţional, 14, 2002, 3-35. pdf / hărţi separat

Eugen S. Teodor – Addenda la Volumetrie. Cercetări Arheologice, 11, 2000, 623-5. pdf

Eugen S. Teodor – Aşezări din evul mediu timpuriu la Vadu Anei, Cercetări Arheologice, 11, 2000, 125-169. pdf

Eugen S. Teodor – Introducere în volumetria ceramicii secolului al VI-lea la nordul Dunării de Jos, Arheologia Medievală, 2, 1998, 21-50. /nu există un pdf, dar esenţa problemei se regăseşte în teza de doctorat, cap. 3; pentru cazul particular al amforelor vezi articolul din Ephemeris N. din 2003/

Eugen S. Teodor – Sistemul Compas (II). Subsistemul alphanumeric, Arheologia Moldovei, 21, 1998, 239-75. /nu există un pdf, dar chestiunea este tratată in extenso în teza de doctorat, cap. 2/

 

Cataloage

Eugen S. Teodor - Vasul ceramic cu inscripţie de la Capidava, Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, Cornel C. Ilie (editor), Bucureşti: MNIR, 2012, 24-9. (doar Capidava; tot catalogul)

 

Recenzii/ Short reviews

Alexandru Madgearu – Istoria Militară a Daciei post-romane (275–614) Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2011, Cercetări Arheologice, 18-19, 2011-2012, 295-300. (pdf)

Dorel Bondoc, Nicolae Gudea – Castrul roman de la Răcari. Încercare de monografie, Cluj-Napoca: Mega 2009, Ephemeris Napocensis, 19, 2009, 256-9. pdf

Sergiu Musteaţă - Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-X, Editura Pontos, Chişinău 2005, Cercetări Arheologice, 13, 2006, 463-70. pdf

Florin Curta - The Making of Slavs: history and archaeology on the Lower Danube Region, cca. 500-700, Cercetări Arheologice, 12, 2003, 399-410. pdf

 

Publicaţii electronice/ Online publication

Alexandra Teodor, Eugen S. Teodor, Mihai S. Florea, Mircea A. Popescu – Noviodunum Roman Fortress. A Survey on a City Wall Section, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, March 2011 (link).

Eugen S. Teodor – Metoda distanței cumulate şi morfologia ceramicii est- şi central-europene în veacurile V-VII, Grupul Etnogeneza, eggSTAYonline, 5, July 2005 (link)

vezi şi meniul NETIPĂRITE, pe acest site

Note: