ANEXE TEHNICE - SECȚIUNEA I

(continuare)

 

B. Memorator INFORMAȚII SECUNDARE

 

            Informațiile “secundare” se obțin prin mai multe modalități:

1) prin scăderea a două repere simetrice (rezultatul poate fi negativ):

a) diferența de Lățime (Ls-Li); se notează SL;

b) diferența de Formă (Fs+Fi)[1]; se notează SF;

c) diferența punctului arcuirii (As-Ai); se notează SA;

d) diferența amplitudinii arcuirii (es-ei); se notează Se;

f) diferența tangentelor (ts-ti); se notează St;

2) prin scăderea a două repere diferite (rezultatul nu poate fi negativ dar poate fi zero):

diferența între unghiul buzei și unghiul gâtului (UC-UB); se notează SU;

3) prin mediere:

a) media înălțimii marginii în normele înălțimii (M/I) și a diametrului la gură (M/f), se notează SM;

b) media înălțimii piciorului în normele înălțimii (P/I) și a diametrului la bază (P/k), se notează SP;

4) valoare ponderată:

Urmare a faptului că coeficientul de grosime se obține prin raportare la diametrul alăturat (al gurii sau al bazei), corelat cu diametrul de obicei redus al bazei, se creează senzația falsă a unei disproporții între grosimea superioară și grosimea bazei. Am apelat la calculul corectiv: Gri x (k/a : f/a), rezultatul fiind notat SGri (“mărimea ponderată a grosimii inferioare”).

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE TEHNICE

 

ÎNAINTE LA MĂSURĂTORI[1]    Cel mai frecvent, ambele valori (Fs ºi Fi) sunt negative (Fi aproape întotdeauna); urmând regula semnelor, utilizarea operatorului "+" produce rezultate negative.