SECȚIUNEA V – tabele (continuare)

 

D.1. Seria morfologicã a teritoriilor slave arhaice[1]

 

gr. CSV            Cehia        Slov. V      Slov. C      Slov.  E      Pol. S        Pol. SE      Codân       Rașcov        Ucraina    stepă

 

CSV_09B              1                                                                                                                                                                          

CSV_10B              1                                                                                                                                                                          

CSV_10C              1                                                                                                                                                                          

CSV_20                2                                                                                                                                                                          

CSV_03A             7                                                                                                                                                                          

CSV_08A             7                 29              2                 5                 12               8                                    5                                       1

CSV_03B              4                                                                          3                 4                                                         2                 

CSV_21                2                                                                          1                 4                                                                            

CSV_05A             1                 2                                                                                                               1                   2                 

CSV_01B              2                                                                                                                                  3                   29               

CSV_04B                                 1                                                                                                                                                       

CSV_04E                                 1                                                                                                                                                       

CSV_10D                                 1                                                                                                                                                       

CSV_18                                   1                                                                                                                                                       

CSV_22                                   11              1                 1                                                                                                                  

CSV_06                                   8                1                                                                                                                                     

gr. CSV            Cehia        Slov. V      Slov. C      Slov.  E      Pol. S        Pol. SE      Codân       Rașcov        Ucraina    stepă

CSV_15A                                 7                                   1                                                                          3                                      

CSV_10A                                 5                                                      5                 3                                    2                                      

CSV_15B                                 1                                                      1                 1                                    1                   12               

CSV_05B                                 6                                                                                                                                    4                 

CSV_14A                                 4                                                                                                               1                   2                  2

CSV_24                                   2                                                                                                                                                        2

CSV_09C                                                                                         1                 1                                                                            

CSV_12                                                                                            4                 2                                                                             1

CSV_16                                                                                            5                 5                 7                                                         

CSV_14C                                                                                                            1                                    6                                      

CSV_23                                                                                                              1                                                                            

CSV_04C                                                                                                                               1                                                         

CSV_02                                                                                                                                 2                                                         

CSV_10F                                                                                                                               3                                                         

CSV_26A                                                                                                                               3                                                         

CSV_19A                                                                                                                               2                 2                                      

CSV_10E                                                                                                                                                  1                                      

gr. CSV            Cehia        Slov. V      Slov. C      Slov.  E      Pol. S        Pol. SE      Codân       Rașcov        Ucraina    stepă

CSV_17                                                                                                                                                    1                                      

CSV_26B                                                                                                                                                  1                                      

CSV_08B                                                                                                                                                  2                                      

CSV_01A                                                                                                                                                  4                   1                 

CSV_04A                                                                                                                                                  1                   3                 

CSV_19B                                                                                                                                                  2                   8                 

CSV_09A                                                                                                                                                  2                                       1

CSV_14B                                                                                                                                                                       2                 

CSV_14D                                                                                                                                                                       1                 

CSV_04D                                                                                                                                                                       17               

CSV_09D                                                                                                                                                                       5                  1

CSV_07                                                                                                                                                                                             1

CSV_11A                                                                                                                                                                                           6

CSV_11B                                                                                                                                                                                           1

CSV_13                                                                                                                                                                                             1

CSV_25                                                                                                                                                                                             1

CSV_26C                                                                                                                                                                                           1

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE

ÎNAPOI LA INDEX

MAI DEPARTE – comentarii la tabela serială[1] Spre deosebire de varianta-hârtie a tezei, tabela este ordonată invers, în varianta digitală, respectiv coloanele au devenit rânduri și invers. Nu există modificări de date.