BIBLIOGRAFIE - O

 

OBERLÄNDER 2000        Ernest Oberländer-Târnoveanu - Relațiile daco-romanilor și populației românești cu lumea sud-est europeană în perioada secolelor IV-XIV. Privire specială asupra teritoriilor de la sud și est de Carpați. (Teza de doctorat), București, 2000.

OLTEANU & 1979           Ștefan Olteanu, Victor Teodorescu, Nina Neagu – “Rezultatul cercetărilor arheologice de la Șirna, cu privire la secolele III-XI”, MCA, 13 (Oradea 1979), 1979, 277-279.

OLTEANU & 1980           Ștefan Olteanu, Victor Teodorescu, Nina Neagu – “Rezultatul cercetărilor arheologice de la Șirna, cu privire la secolele III-XI”, MCA, 14 (Tulcea), 1980, 417-419.

OLTEANU & 1981 a        Ștefan Olteanu, Nina Neagu, Doina Șecleman – “Tehnologia obținerii fierului din minereu și problema continuității istorice pe teritoriul României în mileniul I e.n.”, SCIVA, 32, 1981, 2, 217-225.

OLTEANU & 1983           Ștefan Olteanu, Nina Neagu – “Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova”, MCA, 15, 1983 (București), 384-386.

OLTEANU & 1986           Ștefan Olteanu, Nina Neagu – “Așezările din secolele III-XI de la Șirna, jud. Prahova”, MCA, 16, (Vaslui 1982), 1986, 155-157.

OLTEANU 1997               Ștefan Olteanu - Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI. Structuri demo-economice și social-politice, București, 1997.

OPAIȚ 1996                    Andrei Opaiț - Aspecte ale vieții economice din provincia Scythia (secolele IV-VI p.Ch.). Producția ceramicii locale și de import, București, 1996.

OPRIȘ 2000                    Ioan Carol Opriș - Ceramica romană târzie din Dobrogea (secolele IV-VI d. Hr.), cu privire specială la Capidava (teză de doctorat), București 2000.

ORTON & 1992               C. R. Orton, P. A. Tyers – “Counting broken objects: the statistics of ceramic assemblages”, Proceedings of the British Academy, 77, 1992, 163-184.

ORTON & 1993               Clive Orton, Paul Tyers, Alan Vince - Pottery in archaeology, Cambridge, 1993.

ORTON 1980                  C. R. Orton - Mathematics in archaeology, Cambridge, 1980.

ORTON 1987                  Clive Orton – “«Envelope»: Un nouvel outil pour l'étude morphologique des céramiques”, Actes du premier congres international d'archeologie médiéval (Paris, 4-6 oct. 1985), Caen 1987, 33-41.

OSTROGORSKY 1969 a  Georges Ostrogorsky - History of the Byzantine State, New Brunswick, New Jersey, 1969.

 

ÎNAPOI LA CUPRINS

MAI DEPARTE, LITERA P