ANEXE TEHNICE - SECȚIUNEA I

(continuare)

 


F. ECARTURI PENTRU ANALOGIA RELATIVÃ

 

Specificații: prima coloană prezintă simbolul curent al criteriului (v. listele A și B din prezenta anexă); a doua coloan㠓traduce” simbolul în semnificația reală (numele criteriului); a treia coloană, “clasificări”, este practic o listă de limite, maxime și minime (pentru economie, sunt notate numai limite maxime sau minime). Coloana a treia se va citi (pentru primul rând): “A – de la 0 la 0,2; B – de la 0, 201 la 0,4; C – de la 0,401 la 0,67 (...) H – mai mult de 1,45”; numele dat fiecărei categorii (pentru primul rând, exemple: “farfurie”, ”strachină”,...”înalt”) este orientativ. Sistemul operează numai cu cifre.

 

Sim-bol

Semnificație

Clasificări

I/a

raportul înălțime – diametru maxim

A = farfurie (<0,2); B = strachină (<0,4); C = castron (<0,67)[1]; D = borcan f. scund (<0,85); E = scund (<1,1); F = mijl. (<1,25); G = înalt (<1,45); H = f. înalt (>1,45)

Is/I

raportul înălțimii superioare în înălțimea totală

A = nul (<0,05); B = “extrem” (<0,3); C = “masculin” (<0,43); D = “androgin” (<0,5); E = “feminin” (<0,65); F = “terestru” (<0,9); G = complet (>0,9)

f/a

raportul diametru la gură - diametru maxim

A = (tip) ulcior (<0,3); B = (tip) cană (<0,5); C = borcan f. îngust (<0,6); D = îngust (<0,7); E = mediu (<0,8); F = larg (<0,9); G = semi-deschis (>0,9)

k/a

raportul diametru la bază - diametru maxim

A = cui (<0,2); B = f. îngust (<0,35); C = îngust (<0,45); D = mediu (<0,55); E =  larg (<0,7); F = sac (>0,7)

SU

diferența unghiurilor marginii (UC-UB)[2]

modulare:A = nulă (<5); B = mică (<20); C = mijlocie-mică(<30); D = mijlocie-mare(<40); E = mare(<55); F = f. mare (>55)

St

diferența unghiurilor tangentelor (ts-ti)

A = accentuat negativ (<-20); B = negativ (<-5); C = neutru(<5); D = pozitiv (<20); E = accentuat pozitiv (>20)

SP

înălțimea piciorului în media înălțimii inferioare și a diametrului la bază (procente)

A = absent (<3); B = mic (<10); C = mijlociu (<25); D = înalt (<40); E = f.înalt (>40)

T

înălțimea tălpii în înălțimea piciorului (procente);

A = absentă (<5); B = mică (<15); C = mijlocie (<40); D = înaltă (<80); E = completă (>80)

es

amplitudinea arcuirii calotei superioare

A = nulă (<2); B = f.mică (<5); C = mică (<8); D = mijlocie (<11); E = mare (<14); F = f.mare (>14)

ei

amplitudinea arcuirii calotei inferioare

A = nulă (<1,5); B = f.mică (<4); C = mică (<6.5); D = mijlocie (<9); E = mare (<11,5); F = f.mare (>11,5)[3]

 

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE TEHNICE

 

ÎNAINTE LA FORMULA VOLUMULUI[1] Aceste valori pentru farfurie, strachinã, castron, sunt ideale dar nu constrângãtoare. Capitolul despre funcþionalitãþi, va face abstracþie de rigiditatea acestor limite.

[2] Pentru detalii ºi clarificãri v. TEODOR E 1996, § 1.2. sau prezenta Anexã (listele A ºi B)

[3] Cele douã grile de apreciere (es ºi ei) nu sunt identice fiindcã interogheazã o culturã în care, frecvent, arcuirile superioare (es) sunt mai mari decât cele inferioare (ei), iar grilele sunt alese pentru maximul randament; pentru aplicaþii în altã culturã grila va trebui revãzutã.