BIBLIOGRAFIE

 

*Actes slaves 1965         Actes du Ier Congrès International d'archaeologie slave, vol. III, 1965, Varsovie, 1965.

*Balta Verde 1950          colectiv – “Balta Verde – Mehedinți”, SCIVA 1, 1950, 1, 109-114.

*Brugge 1997                 Material Culture in Medieval Europe. Papers of the "Medieval Europe Brugge 1997 Conference". Volume 7. Zellik, 1997.

*Bucovina 1997              Victor Spinei (coord.) - Spațiul nord-est carpatic în mileniul întunecat, Iași, 1997.

*București 1959              I. Ionașcu (red.) - Bucureștii de odinioară - în lumina săpăturilor arheologice, București, 1959.

*CAA 1996                      The 24th Annual Meeting of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Iași, 1996.

*CCA93                          Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1993, Satu Mare, 1994. Editată de Ministerul Culturii (v. și următoarele)

*CCA94                          Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1994.

*CCA95                          Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1995.

*CCA97                          Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1997.

*Contribuții 1980            Contribuții istorice, filologice și etnografice, Craiova, 1980.

*Daicoviciu 1974            In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974.

*Danube 1996                Roman Limes on the Middle and Lower Danube, Belgrade, 1996.

*Dobrudža 1987             Dobrudza, Études ethno-culturelles, Sofia, 1987.

*Etnokul'turnaja 1985     Etnokul'turnaja karta territorii Ucrainskoj SSR v I tys. n.e., Kiev, 1985.

*FHDR II 1970                 Fontes Historiae Dacoromane, II, București, 1970.

*FHDR IV 1982                Fontes Historiae Dacoromane, IV, București, 1982.

*Greek&Roman              William Smith (ed)

Geography 1966            A Dictionary of Greek and Roman Geography, New York, 1966.

*Iatrus 2                         Iatrus-Krivina 2. Ergebnisse des Ausgrabungen 1966-1973, Berlin, 1982.

*Istoria 1995                   M. Petrescu-Dîmbovița, Hadrian Daicoviciu, Dan Gh. Teodor, Florentina Preda - Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, București, 1995.

*SiArCe 1996                  Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila, 1996.

*Silver 1994                   Antiæko srebro i Srbiji (Antique Silver from Serbia), Beograd 1994.

*Slawische 1994            Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis 11. Jahrhundert. (Kolloquium Mikulèice, 25-27 Mai 1993), Brno, 1994.

*Starigard 1991              Starigard\Oldenburg - Ein slawischen Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein, Neumünster, 1991.

ANDRONIC 1995             Mugur Andronic – “Așezarea din secolele VI-VII d. H. de la Dolheștii Mari – Suceava”, MemAntiq, 20, 1995, 133-140.

ARICESCU 1970             Andrei Aricescu – “Quelques précisions sur la carte de la Scythia Minor”, Dacia, N.S. 14, 1970, 297-309.

ARTAMONOV 1969         M. I. Artamonov – “Etnièeskata prinadlejnost i istorièeskoto znaèenie na pastirskata kultura” (Appartenance ethnique et importance historique de la culture dite de "Pastirskoe"), Archeologija-Sofia, 1969, 3, 1-10.

AUPERT 1989                 Pierre Aupert – “Les slaves à Argos”, BCH, 113, 1989, 417 sqq.

 

ÎNAPOI LA CUPRINS

MAI DEPARTE, LITERA B