BIBLIOGRAFIE - B

 

BALFET & 1983              H. Balfet, M. F. Fauvet-Berthelot, S. Monzon - Lexic et typology des poteries: pour la normalization de la description des poteries, Paris, 1983.

BARAN 1972                   V. D. Baran - Ranni Slov'jany mij Dnistrom i Prip'jattju, Kiev, 1972.

BARAN 1988                   V. D. Baran - Prežskaja kul'tura Podnestrovja (Po materialem posselenii u.s. Rašcov), Kiev, 1988.

BARASCHI & 1977          Silvia Baraschi, Tudor Papasima – “Un cuptor de ars oale din secolele IX- X de pe dealul Bugeac (com. Ostrov, jud. Constanța)”, SCIVA 28, 1977, 4, 591- 596.

BARNEA A 1990             Alexandru Barnea – “Eine Bemerkungen zur Chronologie des Limes an der unteren Donau in spätrömischer Zeit”, Dacia, N. S., 34, 1990, 283-290.

BARNEA A 1991             Al. Barnea – “La Dobroudja aux IVe-VIIe siécles n.è.”, în Al. Suceveanu, Al. Barnea - La Dobroudja romaine, București, 1991.

BARNEA I 1966               Ion Barnea – “L'incendie de la cité de Dinogetia au VIe siècle”, Dacia, N. S., 10, 1966, 237-259.

BARNEA I 1971               Ion Barnea – “Dinogetia et Noviodunum, deux villes byzantines du Bas-Danube”, RESEE, 9, 1971, 3, 343-362.

BĂRBULESCU 1929        Ilie Bărbulescu - Individualitatea limbii române și elementele slave vechi, București, 1929.

BÂRZU 1973                   Ligia Bârzu - Continuitatea populației autohtone în Transilvania în secolele IV-V (Cimitirul 1 de la Bratei), București, 1973.

BÂRZU 1995                   Ligia Bârzu – “La station numero 1 de Bratei, dép. de Sibiu (IVe-VIIe siècles)”, Dacia, N. S., 28-29, 1994-1995, 239-295.

BAUMANN 1995              Victor H. Baumann - Așezări rurale antice în zona Gurilor Dunării, Tulcea, 1995.

BAUMANN 2000              Victor H. Baumann – “Scurtă privire asupra ocupațiilor agricole din mediul rural al Dobrogei romane”, Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare, p. 231-240.

BEJAN & 1993                Adrian Bejan, Mircea Mare – “Sud-vestul României (Banatul) în secolele III/IV-VII”, AB, II, 1993, 222-229.

BEJAN 1983                   Adrian Bejan – “Contribuții arheologice la istoria Banatului în secolele VII- IX e. n.”, SCIVA, 34, 1983, 4, 349- 362.

BEJAN 1995                   Adrian Bejan - Banatul în secolele IV-XII, Timișoara, 1995.

BENEA 1996                   Doina Benea - Dacia sud-vestică în secolele III-IV, Timișoara, 1996.

BERCIU & 1956               Dumitru Berciu, Eugen Comșa – “Săpăturile arheologice de la Balta Verde și Gogoșu (1949 și 1950)”, MCA, 2, 1956, 251-491.

BICHIR 1967                   Gheorghe Bichir – “La civilisation des Carpes”, Dacia, N. S., 11, 1967, 177-224.

BICHIR 1973                   Gheorghe Bichir - Cultura carpică, București, 1973.

BICHIR 1984                   Gheorghe Bichir - Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, București, 1984.

BICHIR 1993                   Gheorghe Bichir – “Date noi cu privire la pătrunderea sarmaților în teritoriul geto-dacic (I)”, SCIVA, 44, 1993, 2, 135- 170.

BLAKE 1997                   Hugo Blake – “Sizes and Measures of Later Medieval Pottery in North-Central Italy”, *Brugge 1997, 7, 221-249.

BOEV & 1987                  Petăr Boev, Neli Kondova, Slavèo Èolakov – “Données antropologiques sur la population médiévale dans la Bulgarie de Nord-Est”, *Dobrudža 1987, 208-219.

BOJOVIÆ 1977               Dragoljub Bojoviæ - Rimska keramika Singidunuma, Beograd, 1977.

BONEV 1981                   È. Bonev – “Za periodizaciata na raijosredmoskaiata materialija v Dobrudja”, Arheologia-Sofia, 3, 1981.

BORKOVSKY 1940         Ivan Borkovsky - Staroslovanska keramika ve stűední Evropì (Die altslawische Keramik in Mitteleuropa), Praha, 1940.

BORONEANȚ & 1978      Vasile Boroneanț, I. Stîng㠖 “Cercetările privind secolul al VII-lea de la Ostrovul Mare, comuna Gogoșu, din zona hidrocentralei «Porțile de Fier»”, Drobeta, 3, 1978, 87-107.

BORONEANȚ 2000          Vasile Boroneanț – “Chitila Fermă. Studiu monografic. I. Istoricul cercetărilor”, București, 14, 2000, 48-54.

BÖTTGER 1982              Burkhard Böttger – “Die Gefäßkeramik aus dem Kastell Iatrus”, *Iatrus 2, 33-53.

BRAINERD 1951             G. W. Brainerd – “The Place of Chronological Ordering in Archaeological Analysis”, Am.Antiq. 16, 1951, 4, 301-313.

BREZEANU 1981             Stelian Brezeanu - O istorie a imperiului bizantin, București, 1981.

BUKO 1990                     Andrej Buko - Ceramika Wczesnopolska, Wroclaw, 1990.

BUTNARIU 1985             Viorel. M. Butnariu – “Răspândirea monedelor bizantine din secolele VI-VII în teritoriile carpato-dunărene”, BSNR, 77-79 (1983-1985), 1986, 199-236.

 

ÎNAPOI LA CUPRINS

MAI DEPARTE, LITERA C