BIBLIOGRAFIE - D

 

DAMIAN O 1996              Oana Damian – “Epoca medievală timpurie. A. Secolele VI-VII (p. 103-106). B. Secolele IX-X” (p. 107-128), în SÂRBU & 1996.

DEETZ & 1965                 J. Deetz, E. Dethlefsen – “The Doppler effect and archaeology: A consideration of spatial aspects of seriation”, SWJournAntr, 21, 1965, 3, 196-206.

DEPSEY & 1963              P. Dempsey, M. Baumhoff – “The statistical use of artifact distributions to establish chronological sequence”, Am.Antiq., 28, 1963, 4, 496-509.

DIACONU G & 1962        Gh. Diaconu, Nicolae Constantinescu – “Șantierul arheologic Târgșor”, MCA, 8, 1962, 540-543.

DIACONU G & 1962 a     Gh. Diaconu, Petre Diaconu – “Un mormânt de călăreț din secolul VII descoperit la Târgșor”, SCIVA, 13, 1962, 165-171.

DIACONU G 1963            Gheorghe Diaconu – “Despre sarmați la Dunărea de Jos în lumina descoperirilor de la Târgșor”, SCIVA, 14, 1963, 2, 323-346.

DIACONU G 1965            Gheorghe Diaconu – “Despre ceramica dacică din necropola de la Târgșor, lucrată cu mâna”, în Omagiu lui Constantinescu-Iași, 117-121.

DIACONU G 1965 a         Gh. Diaconu - Târgșor. Necropolele din secolele III-IV e. n., București, 1969.

DIACONU G 1969            Gheorghe Diaconu – “Das Gräberfeld von Mogoșani (Kreis Dâmbovița)”, Dacia, N. S., 13, 1969, 367-402.

DIACONU G 1969 a         Gh. Diaconu – “Regiunile din sud-estul Daciei în prima jumătate a mileniului I e.n., în lumina cercetărilor de la Târgșor”, Studii și Materiale privitoare la trecutul istoric al județului Prahova, 2, 1969, 13-20.

DIACONU G 1977            Gh. Diaconu – “Așezarea și necropola de la Gherăseni-Buzău”, SCIVA, 28, 1977, 3, 431-457.

DIACONU G 1978            Gh. Diaconu – “Elemente timpurii ale culturii romanice la Târgșorul Vechi”, SCIVA, 29, 1978, 4, 517-527.

DIACONU G 1979            Gh. Diaconu – “Despre denumirea și cronologia unor culturi din Dacia romană și regiunile extracarpatice în mileniul I”, SCIVA, 30, 1979, 4, 547-553.

DIACONU P & 1967         Petre Diaconu, Petre Roman – “Câteva urme de viețuire din secolul al VII-lea în Insula Banului”, Craiova, 2, 1967, 3-11.

DIACONU P & 1972         Petre Diaconu, Dumitru Vâlceanu - Păcuiul lui Soare. Vol. I., București, 1972.

DIACONU P 1958            Petre Diaconu – “Observații asupra ceramicii din sec. XII-XIII de pe teritoriul orașului București”, SCIV, 9, 2, 1958, 451-458.

DIACONU P 1979            Petre Diaconu - Recenzie la Maria Comșa - ...Bucov, SCIVA 30, 3, 1979, 469-475.

DIACONU P 2000            Petre Diaconu – “Cui aparține cultura Ciurel?“, Istros 10, 2000, p. 491-493

DIMIAN 1958                  I. Dimian – “Tezaur de monede bizantine găsit la Șocariciu”, SCN, 2, 1958, 413-416.

DONÈEVA-PETCOVA      L. Donèeva-Petcova – “Technologija na rannoslavjanskata i starobălgarskata bitova

1969                               keramika (kraja na VI-X v.)”, Archeologija-Sofia, 11, 1969, 2, 10-24.

DONÈEVA-PETCOVA      L. Donèeva-Petcova - Bălgarska bitova keramika prez rannoto srednovekovie

1977                               (vtorata polovina na VI - kraj na X v.), Sofia, 1977.

 

ÎNAPOI LA CUPRINS

MAI DEPARTE, LITERA F