BIBLIOGRAFIE - S

 

SÂMPETRU 1994            Mihai Sâmpetru - Orașe și cetăți romane târzii la Dunărea de Jos, București, 1994.

SANDU 1992                   Vasilica Sandu – “Cercetări arheologice în zona Lunca-Bârzești”, CAB, 4, 1992, 163-195.

SANDU 1992 a                Vasilica Sandu – “Cercetările arheologice de suprafață din nordul Sectorului Agricol Ilfov, CAB, 4, 1992, 289-319.

SÂRBU & 1996               V. Sârbu, P. Damian, O. Damian, S. Pandrea, E. Safta, A. Niculescu - Așezări din zona Căscioarele-Greaca-Prundu - mileniile I î. Hr. - I d. Hr., Brăila, 1996.

SÂRBU 1987                   Valeriu Sârbu – “Typologie et terminologie de la céramique locale dans VIIIe-XIe siècles - la zone du Bas Danube”, Pontica, 20, 1987, 217-236.

SCORPAN 1970              Constantin Scorpan – “Aspecte ale continuității și romanizării băștinașilor din Dobrogea în lumina recentelor cercetări”, Pontica, 3, 1970, 139-188.

SEDOV 1982                   V. V. Sedov - Vostoènye slavjane v VI-XIII vv., Moskva, 1982.

SHEPARD 1974              Anne O. Shepard - Ceramics for Archaeologist (ed. VIII; ed. I 1956), Washington D.C., 1974.

SIMION G 1971               Gavrilă Simion – “Necropola feudal-timpurie de la Nalbant (jud. Tulcea)”, Peuce, 2, 1971, 221-247.

SIMOCATA 1985             Theophilact Simocata - Istorie bizantină (trad. H. Mihăescu), București, 1985.

SPIRU 1970 a                 Ioan Spiru  - [harta perieghetică a pârâului Nanov], RevMuz, 1970, 2.

SPIRU 1970 b                 Ioan Spiru – “Fibule descoperite în județul Teleorman”, RevMuz, 1970, 7.

SPIRU 1996                    Ioan Spiru - File de istorie teleormăneană, Alexandria, 1996.

STANCIU 1999                Ioan Stanciu – “Așezarea slavă timpurie de la Lazuri - «Lubi tag», jud. Satu-Mare (cercetările arheologice din anii 1977, 1993-1995). Contribuții la cunoașterea secolelor 6-7 în zona Tisei superioare”, StComSM, 15-16, 1998-1999, 115-266.

STANILOV 1987             Stanislav Stanilov – “Le rite funéraire pałen dans la Dobrudža du Nord et «la culture Dridu», *Dobrudža 1987, p. 36-47.

STÎNGĂ 1979                  Ion Stîng㠖 “Șantierul de la Ostrovul Mare - Porțile de Fier II”, MCA, 13 (Oradea 1979), 275-276.

STÎNGĂ 1980                  I. Stîng㠖 “Cercetările arheologice în insula Ostrovu Mare - Porțile de Fier II, comuna Gogoșu, jud. Mehedinți”, Drobeta, 4, 1980, 117-123.

STÎNGĂ 1986                  I. Stâng㠖 “Repertoriul arheologic al zonei hidrocentralei Porțile de Fier II, jud. Mehedinți”, MCA, XVI (Vaslui 1982), 1986, 9-16.

STRUVE 1991                 Karl V. Struve – “Zur Ethnogenese de Slawen”, *Starigrad 1991, 9-22.

SUCEVEANU & 1991       Al. Suceveanu, Al. Barnea - La Dobroudja romaine, București,1991.

SUCEVEANU 1982          Alexandru Suceveanu - Histria VI. Les thermes romaines, Bucarest-Paris, 1982.

SZEKÉLY 1971                Zoltán Székely – “Slavii și populația băștinașă în sud-estul Transilvaniei”, Aluta, III, 1971, 131-134.

SZEKÉLY 1971 a             Zoltán Székely – “Raport preliminar asupra săpăturilor efectuate în așezările din sec. VII-IX de la Filiași și Poian”, Sesiunea de comunicări a muzeelor de istorie, II, (1964), 1971, 144-156.

SZÉKELY 1992                Zoltán Székely – “Așezări din secolele VI- XI p. Chr. în bazinul Oltului Superior”, SCIVA, 43, 1992, 3, 245- 306.

ȘERBĂNESCU & 1978     Done Șerbănescu, George Trohani - “Cercetări arheologice pe Valea Mostiștei”, Ilfov - File de istorie, 1978, 17-42.

ȘTEFAN G 1965              Gheorghe Ștefan – “Découvertes slaves en Dobroudja septentrionale”, ActaArch, 17, 1-4, 101-105.

ȘTEFAN G 1967              Gheorghe Ștefan – “Tomis et Toméa. À propos des luttes entre Byzantins et Avares à la fin du VIe siècle de notre ère”, Dacia, N. S., 11, 1967, 253-258.

 

ÎNAPOI LA CUPRINS

MAI DEPARTE, LITERA T