BIBLIOGRAFIE - T

 

TEODOR D 1969             Dan Gh. Teodor – “Regiunile răsăritene ale României în secolele VI-VII”, MemAntiq, 1, 1969.

TEODOR D 1978             Dan Gh. Teodor - Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI. Contribuții arheologice și istorice la problema formării poporului român, Iași, 1978.

TEODOR D 1981             Dan Gh. Teodor - Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI, Iași, 1981.

TEODOR D 1984             Dan Gh. Teodor - Civilizația romanică la est de Carpați în secolele V-VII e.n. Așezarea de la Botoșana-Suceava, București, 1984.

TEODOR D 1992             Dan Gh. Teodor – “Fibule «digitate» din secolele VI-VII în spațiul carpato-dunăreano-pontic”, ArhMold, 15, 1992, 119-152.

TEODOR D 1993             Dan Gh. Teodor – “Unele considerații privind originea și cultura anților”, ArhMold, 16, 1993, 205-213.

TEODOR D 1994             Dan Gh. Teodor – “Slavii la nordul Dunării de Jos în secolele VI-VII d. H.”, ArhMold, 17, 1994, 223-251.

TEODOR D 1995             Dan Gh. Teodor – “Partea a treia: 1. Populația autohtonă după retragerea aureliană (p.279-293); 2. populațiile migratoare...(p. 294-325); 3. Etnogeneza românească...(p. 328-355), *Istoria 1995.

TEODOR D 1996             Dan Gh. Teodor - Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d. Hr., Iași, 1996.

TEODOR D 1997             Dan Gh. Teodor - Descoperiri arheologice și numismatice la est de Carpați în secolele V-XI, București, 1997.

TEODOR E 1996             Eugen S. Teodor - Sistemul Compas. Studiu de morfologie analitică numerică, aplicat ceramicii uzuale din perioada de migrație a slavilor, București, 1996.

TEODOR E 1998             Eugen S, Teodor – “Introducere în volumetria ceramicii secolului VI la nordul Dunării de Jos”, ArhMed, 2, 1998, 21-49.

TEODOR E 1998 a          Eugen S, Teodor – “Sistemul Compas (II). Subsistemul alfanumeric”, ArhMold, 21, 1998, 239-275.

TEODOR E 2000             Eugen S. Teodor – “Ceramica așezărilor din secolul al VI-lea de la Dulceanca”, Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare, 2000, 295-343.

TEODOR E 2000 a          Eugen S. Teodor – “Așezări din evul mediu timpuriu de la Vadu Anei”, CercArh, 11, 2000, 125-170.

TEODOR E 2000 b          Eugen S. Teodor – “Addenda la Volumetrie...”, CercArh, 11, 2000, 623-625.

TEODORESCU & 1993    Victor Teodorescu, Dan Lichiardopol, Marinela Peneș, Vasilica Sandu - “Așezarea daco-romană din secolele IV-V de la Cireșanu, jud. Prahova”, MCA, 17 (Ploiești 1983), 1993, vol. 2, 389-416.

TEODORESCU &            Victor Teodorescu, Vasile I. Dupoi, Marinela Peneș, Dan Lichiardopol, Gheorghe Panait –

1993 a                            “Stațiunea arheologică Budureasca, jud. Prahova (complexele daco-române și străromânești)”, MCA, 17 (Ploiești 1983), 1993, vol. 2, 365-387.

TEODORESCU &            Victor Teodorescu, Dan Lichiardopol, Marinela Peneș – “Necropola daco-romană din sec. IV-V e.n.

1993 b                            de la Boldești-Grădiștea”, MCA, 17 (Ploiești 1983), 1993, vol. 2, 419-434.

TEODORESCU 1964        Victor Teodorescu – “Despre cultura Ipotești-Cândești în lumina cercetărilor arheologice din nord-estul Munteniei (regiunea Ploiești)”, SCIV, 15, 1964, 4, 485-503.

TEODORESCU 1971        Victor Teodorescu – “O nouă cultură arheologică recent precizată în țara noastră: cultura Ipotești-Cândești (sec. VI-VII)”, Sesiunea de comunicări științifice a Muzeelor de Istorie, dec. 1964, vol. 2, 1971, 104-128.

TEODORESCU 1972        Victor Teodorescu – “Centre meșteșugărești din sec. V/VI-VII e.n. în București”, București, 9, 1972, 71-99.

TEODORESCU 1972 a     Victor Teodorescu – “Centrul arheologic Budureasca. Centrul meșteșugăresc daco-roman și proto-român (sec. IV-VII e.n.)”, București, 9, 1972.

TEODORESCU 1984        Victor Teodorescu – “Matricea de incidență a siturilor arheologice de la Budureasca (Budureasca 1 - Budureasca 31, jud. Prahova)”, Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, 1, 1984, 11-50.

TOROPU & 1971             Octavian Toropu, Onoriu Stoica – “Așezarea prefeudală și feudală timpurie de la Făcăi-Braniște, municipiul Craiova”, Historica, 2, 1971, 53-78.

TOROPU & 1976             Octavian Toropu, V. Ciucă, C. Voicu – “Noi descoperiri arheologice în Oltenia”, Drobeta, 2, 1976, 93-111.

TOROPU 1976                Octavian Toropu - Romanitatea târzie și străromânii în Dacia Traiană sud-carpatică, Craiova, 1976.

TRIFUNOVIÆ 1994          Stanko Trifunoviæ – “Archaeological excavations at the site Selište near Alibunar” (titlul rezumatului), RadVM, 36, 1994, 63-70.

TROHANI & 1995            George Trohani, Paul Damian, Valeriu Sârbu – “Nouvelles recherches archéologiques à Cătălui-Căscioarele”, CCDJ, 13-14, 1995, 223-257.

TROHANI 1999               George Trohani - Ceramica geto-dacă din secolele II a. Chr. – I p. Chr. (teză de doctorat), București, 1999.

TROHANI 2000               George Trohani – “Tehnici de prelucrare a ceramicii getice”, Istro-Pontica. Muzeul Tulcean la a 50-a aniversare, 2000, 163-174.

TROHANI 2000 a            George Trohani – “Obiecte din lut ars și piatră, precum și vase ceramice descoperite în așezarea getică de la Vadu Anei, comuna Brănești, jud. Ilfov”, CercArh, 11, 2000, 371-405.

TUDOR & 1965               Dumitru Tudor, colectiv – “Cercetări arheologice în zona viitorului lac de acumulare al hidrocentralei «Porțile de Fier»”, SCIV, 16, 1965, 2.

TUDOR & 1980               Dumitru Tudor, Octavian Toropu, C-tintulea, Marin Nica - “Șantierul arheologic Sucidava-Corabia”, MCA, 14 (Tulcea) 1980, 357-363.

TURCU 1992                   Mioara Turcu – “Descoperiri arheologice la Militari - Câmpul lui Boja (București). Secolele II-III și VI e.n.”, CAB, 4, 1992, 37-56.

 

ÎNAPOI LA CUPRINS

MAI DEPARTE, LITERELE V-Z