BIBLIOGRAFIE – G, H

 

GARDIN 1976                 Jean-Claude Gardin - Code pour l'analyse des formes des poteries, Paris, 1976.

GEORGIEV 1965             Vl. Georgiev – “Problèmes phonétiques du slave commun”, RES, 44, 1965, 7-17.

GIMBUTAS 1971             Marija Gimbutas - The Slavs, London, 1971.

GOD£OWSKI 1980         K. God³owski – “Das Aufhören der germanischen Kulturen am der mittleren Donau und das Problem des Vordringens der Slawen”, *Völker 1980.

GODEA 1995                  Ioan Godea - La Céramique, Timiºoara, 1995.

GROSU 1995                  Vasile Grosu – “Ornamentica ceramicii sarmatice”, MemAntiq 20, 1995, 112-122.

GUDEA & 1988               Nicolae Gudea, Iancu Moþu – “Despre ceramica provincialã lucratã cu mâna din castre. Observaþii arheologice cu specialã privire la câteva castre din Dacia Porolissensis”, ActaMP, 12, 1988, 229-250.

GUDEA 1988                   Nicolae Gudea – “Despre ceramica glazuratã pannonicã (sec. IV e.n.)”, ActaMN 23-24, 1987-88, 545-554.

HAIMOVICI 1984             Sergiu Haimovici – “Studiul resturilor mamiferelor domestice descoperite în aºezãrile din secolele VIII- XII situate în sud-estul României”, SCIVA, 35, 1984, 4, 311-

HARHOIU 1992               Radu Harhoiu – “Forschungsgeschichte und Forschungsstand der frühen Völkerwanderungszeit in Rumänien, Dacia, N.S., 36, 1992, 99-114.

HAWTHORNE 1996         John Hawthorne – “Vessel volume as a factor in ceramic quantification: the case of African Red Slip Ware”, *CAA 1996.

HODDINOT 1975             R. Hoddinot - Bulgaria in Antiquity, London, 1975.

HOREDT 1951                 Kurt Horedt – “Ceramica slavã din Transilvania”, SCIVA, 2, 1951, 2, 189-232.

HOREDT 1979                 Kurt Horedt - Moreºti - Grabungen in einer vor- und frühgeschichtlichen Siedlung in Siebenbürgen, Bucureºti-Bonn, 1979.

HOREDT 1984                 Kurt Horedt - Moreºti 2. Grabungen in einer mittelalterichen Siedlung in Siebenbürgen, Bonn, 1984.

 

ÎNAPOI LA CUPRINS

MAI DEPARTE, LITERELE K-L