BIBLIOGRAFIE - N

 

NASTUREL 1956             Petre S. Năsturel – “Torna, torna, fratre. O problemă de istorie și de lingvistică”, SCIVA 7, 1956, 1-2, 179-188.

NECRASOV & 1967         Olga Necrasov, D. Botezatu, C. Teodorescu – “Contribuții la studiul antropologic al populației feudale timpurii din România. Seria de la Izvorul (r. Giurgiu) datând din secolul al VIII-lea”, SCA, 1, 1967, 4, 3-24.

NEGRU & 2000               Mircea Negru, Christian F. Schuster, Dragoș Moise - Militari-Câmpul lui Boja, un sit arheologic pe teritoriul Bucureștilor, București, 2000.

NEGRU 1994                   Mircea Negru – “Contribuții la repertoriul arheologic al județului Dolj. Cercetări arheologice de suprafață în bazinul inferior al Jiului”, ArhvOlt, S.N., 9, 1994, p. 61-81.

NESTOR & 1953             Ioan Nestor și colectiv – “Șantierul Sărata Monteoru”, SCIV, 4, 1953, 1-2, 69-89.

NESTOR & 1955             Ion Nestor, Eugenia Zaharia – “Șantierul arheologic Sărata Monteoru”, SCIV, 6, 1955, 3-4, 497-514.

NESTOR & 1959             Ioan Nestor, Eugenia Zaharia – “Săpăturile de la Sărata Monteoru”, MCA, 5, 1959,511-518.

NESTOR & 1959 a          Ioan Nestor, Eugenia Zaharia – “Săpăturile de la Sărata Monteoru”, MCA, 6, 1959.

NESTOR & 1961             Ioan Nestor, Eugenia Zaharia – “Săpăturile de la Sărata Monteoru”, MCA, 7, 1961, 513-517.

NESTOR 1957                 Ioan Nestor – “La nécropole slave d'époque ancienne de Sărata Monteoru”, Dacia, N.S. I, 1957, 289-295.

NESTOR 1961                 Ion Nestor – “L'établissement des Slaves en Roumanie à la lumière de quelques découvertes archéologiques récentes”, Dacia, N.S., 5, 1961, 429-448.

NESTOR 1962                 Ion Nestor – “Arheologia perioadei de trecere la feudalism”, StudiiCIst, 15, 1962, p. 1434.

NESTOR 1963                 Ioan Nestor – “La pénétration des slaves dans la péninsule Balkanique et la Grèce continental, RESEE, I, 1963, 1-2, 41-68.

NESTOR 1964                 Ioan Nestor – “Les données archeologiques et le problème de la formation du peuple roumaine”, RRH, 3, 1964, 383-424.

NESTOR 1965                 Ion Nestor – “Problèmes concernant les rapports entre les Slaves et la population autochtone en Roumanie”, *Actes slaves 1965, 174-176.

NICA & 1991                   Marin Nica, Traian Zorzoliu - [Drăgănești-Olt], ArhvOlt, S.N., 7, 1991,p. 5-18.

NICA & 1994                   Marin Nica, Elena Deleanu – “Câteva date despre așezările din sec. VI și XVI de la Piatra-sat (jud. Olt), punctele «Nucet» și «Vadu Codrii»”, SCIVA, 45, 1994, 1, 61-70.

NICA 1993                      Marin Nica – “Câteva date despre așezarea neo-eneolitică de la Gârlești (com. Mischii, jud. Olt)”, ArhvOlt, S.N., 9, 1993, 3-17.

NICOLĂESCU-                C. S. Nicolăescu Plopșor, colectivul – “Cercetări arheologice de la Cazane”,

PLOPȘOR & 1965           SCIVA, 16, 1965, 2, 407-411.

NICOLĂESCU-                Dardu Nicolăescu-Plopșor, colectiv – “Rezultatele arheologice din zona

PLOPȘOR D & 1968       "Porților de Fier", Craiova, 3, 1968.

NICOLAESCU-                Dardu Nicolăescu-Plopșor, Wanda Wolski - Elemente de demografie

PLOPSOR & 1975           și ritual funerar la populațiile vechi din România, București, 1975.

NIEDERLE 1923              Lubomir Niederle - Manuel de l'antiquité slave, Paris, 1923.

 

ÎNAPOI LA CUPRINS

MAI DEPARTE, LITERA O